Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test-1

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Test-1

1. Osmanlı Devleti'nin, Kanuni zamanında yapılan Mohaç Savaşı ile Macar ordusunu imha ederek, Macaristan'ı bağlı bir devlet haline getirmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Osmanlı - Rus Savaşlarının başlamasına

B) Osmanlı - Avusturya Savaşlarının başlamasına

C) Osmanlı - Fransa Savaşlarının başlamasına

D) Osmanlı - İran Savaşlarının başlamasına

E) Osmanlı - Venedik Savaşlarının başlamasına

2. Ümit Burnu'nu dolaşarak Hint okyanusuna yerleşen Portekizlileri bölgeden çıkarmak için Kanuni döneminde Hint deniz seferleri yapılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Portekizlileri bölgeden çıkarmak istemesinin amaçlarından biri olamaz?

A) Baharat Yolu'na işlerlik kazandırmak

B) Arap Yarımadası'nda tam denetim kurmak

C) Bölgedeki Müslüman devletlere yardımcı olmak

D) Osmanlı ticarî gelirlerindeki azalmayı durdurmak

E) Portekizlilere karşı İngilizlere yardımcı olmak

3. Fatih döneminde;

I. Amasra'nın alınması,

II. Trabzon'un alınması

III. Kınm'ın alınması

Osmanlı Devletini aşağıdaki alanlardan hangisinde daha çok geliştirmiştir?

A) Tarım

B) Sanat

C) Ticaret

D) Eğitim

E) Hukuk

4. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Halife unvanını taşımaz ?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) Yavuz Sultan Selim

C) Kanuni Sultan Süleyman

D) II. Selim

E) III. Murat

5. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde olmamıştır ?

A) Çaldıran Savaşı

B) Turnadağ Savaşı

C) Mercidabık Savaşı

D) Ridaniye Savaşı

E) Mohaç Savaşı

6. Haçlı Donanması ile Osmanlı Donanması arasında yapılan, Osmanlı Donanmasının yenilgisiyle sonuçlanan İnebahtı Deniz Savaşı'na aşağıdakilerden hangisi neden olmuştur?

A) Rodos'un fethi

B) Belgrat'ın Fethi

C) Kıbrıs'ın Fethi

D) Trablusgarp'ın Fethi

E) Malta kuşatması

7. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından biri değildir?

A) Müslümanların kutsal şehirlerinin Osmanlı hakimiyetine alınması

B) Kıbrıs için Venediklilerin Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemesi

C) Osmanlı Devleti'nin İpek Yolu üzerinde denetim kurması

D) Halifeliğin Osmanlı soyuna geçmesi

E) Mısır'ın zenginlikleriyle Osmanlı ekonomisinin güçlenmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın batıda izlediği politikalardan biri olarak söylenemez?

A) Şarlken'in oluşturmaya çalıştığı Avrupa Hristiyan birliğini bozmak

B) Şarlken'e karşı Fransa'yı korumak

C) Katoliklere karşı protestanları desteklemek

D) Kapitülasyonları Avrupa devletlerine yaygınlaştırmak

E) Fransa'ya kapitülasyonlar vererek, Osmanlı Devleti yanına çekmek

9. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran ile imzalanan Amasya antlaşması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) İran ile imzalanan ilk antlaşmadır.

B) Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan antlaşmadır.

C) Bugünkü Türkiye - İran sınırını çizen antlaşmadır.

D) Osmanlı Devleti'nin bir başka devletle imzaladığı ilk antlaşmadır.

E) İran ile imzalanan son antlaşmadır.

10. İlk defa Osmanlı - Memlûk savaşları hangi padişah zamanında yapılmıştır?

A) Fatih Sultan Mehmet

B) II. Bayezit

C) Yavuz Sultan Selim

D) Kanuni Sultan Süleyman

E) II. Selim

Cevaplar: 1-B 2-E 3-C 4-A 5-E 6-C 7-C 8-D 9-A 10-B

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN