Dünya ölçeğinde değişik sahalarda faaliyet gösteren, ülklerin daha iyi ilişkiler kurmak, birbirlerine destek olmak amacıyla kurdukları çeşitli yapılanmalar vardır. Bunlar ekonomik, askeri, kültürel alanlarda işbirliği ve etkileşim öngörmektedir. Bahsi geçen ve bazılarına Türkiye'nin de üye olduğu bu teşkilatlar üzerine hazırlanmış önemli bir sunum daha sizlerle. Umarım gereken ve beklenen faydayı sağlayabilirsiniz.

Küresel ve Bölgesel Örgütler Sunumu-2 için tıklayın...