Öğrenme Tipi Belirleme Testi

ADI SOYADI:
SINIFI:
NO:
ÖĞRENME STİLİ BELİRLEME TESTİ
Bu ölçek görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik öğrenme stillerinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Lütfen aşağıdaki ifadeleri okuyup, size ne derece uygun olduğunu işaretleyiniz.
1 (pek değil) 2 (biraz) 3 (çokça)
1 Sınıf arkadaşlarımla birlikte tartışarak ve onlarla konuşarak öğrenmeyi severim
2 Kendi kendime düşünüp çalışarak öğrenmeyi severim
3 Bütün yanlışlarımı öğretmenimin anlatarak düzeltmesini isterim
4 Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmayı severim
5 Bence iyi bir öğretmen sınıfa hareketli oyunlar getirir
6 Fıkra anlatmaktan hoşlanırım
7 Defterlerimin içlerini genellikle resimlerle süslerim
8 Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim
9 Ellerimi kullanabileceğim birşeyler yapmaktan hoşlanırım
10 Sınıfta çok fazla konuşurum
11 Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler
12 Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler.
13 Boş zamanlarımda okumayı severim
14 Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şaka yapmayı severim
15 Boş zamanlarımda sportif çalışmalar yapmayı severim
16 Çalışırken sık sık durur başka şeyler yaparım
17 Boş zamanlarımda arkadaşlarımla el şakası yapmayı severim
18 Resimli roman okumayı severim
19 Resimli bulmaca çözmeyi severim
20 Sessiz okumayı severim
21 Okunmakta olan bir metnin bir kopyasını takip etmezsem anlayamam
22 Yüksek sesle okumayı severim
23 Masal ve kitap kasetleri dinlemeyi severim
24 Anlatmayı yazmaya tercih ederim
25 Harita, poster ve şemalarla anlatılmak istenenleri çabuk kavrarım
26 Görmediğim şeyi kavrayamam
27 Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim
28 Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercih ederim
29 Öğretmenlerim sık sık eşyalara dokunmamam gerektiğini söylerler
30 Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapamayı hep ben yapmak isterim
31 Bir konu bana okunursa kendi okuduğumdan daha iyi anlarım
32 Gördüklerimi iyi hatırlarım
33 Olaylar ve/ya konular şematize edilerek gösterilirse daha iyi anlarım
DEĞERLENDİRME:

GÖRSEL : 2,4,13,18,19,20,21,25,26,32,33
İŞİTSEL : 1,3,8,10,14,22,23,24,28,31
DOKUNSAL : 5,6,7,9,11,12,15,16,17,27,29,30

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN