BEP’in farklı tanımları yapılabilir;

  • Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiş beklentilerinden farklı olarak bir öğretim yılı süresince öğrenme beklentilerinin, ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.
  • Normal okul programındaki değişiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.
  • Özel eğitim gerektiren öğrencinin gelişimini gözlemek ve iletişim kurmak için öğretmenlere yardımcı olan bir araçtır.
  • Okul personeli ve destek hizmetleri veren kişilerin birlikte geliştirdikleri, uygulandıkları ve gelişmeleri izledikleri bir plandır.
  • Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiştirilebilen esnek bir çalışma programıdır.
  • Özel eğitim gerektiren öğrencinin amaçlarının kazanımında ve beklentilerin yerine getirilmesinden sorumlu olan öğrenci, ebeveyn ve herkes için yardımcı bir araçtır.
  • Programda sürekliliği ve gelişimi izlemeyi sağlayan bir araçtır.
  • Bireyselleştirilmiş eğitim programı; özel gereksinimli bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireylere yönelik destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.