• Özel öğrenme güçlüğünün tedavisi eğitimdir. Çocuk normal eğitime devam ederken bireysel ya da grup halinde özel eğitime alınır. Ancak normal eğitiminde de öğretmenin bu çocukların özelliklerine dikkat ederek onlara uygun eğitimi ve desteği vermesi gerekmektedir.
 • Çocuğa karşı anlayışlı ve sabırlı davranın. Bu durumun beynindeki yapısal ve işlevsel bir sorundan kaynaklandığını, çocuğun zekâ düzeyinin düşük olmadığını unutmayın.
 • Öğrencinin kuvvetli ve zayıf yönleri ile yapabildikleri ve yapamadıklarını tanıyın. Öğrenciye özgü bir programla öğretimi gerçekleştirin.
 • Öğrencinin normal eğitimin yanı sıra bireysel ve/veya grup eğitimi alması gerekmektedir. Öğrencinin özel eğitimden yararlanmasını sağlayın. Çalışmalarınızı verilen özel eğitime paralel yürütün, bu eğitimi veren uzmanlarla işbirliğine girin.
 • Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar normal sınıflarında kaynaştırma uygulamasıyla Bireysel Eğitim Programı (BEP) düzenlenerek eğitim-öğretim görmelidirler.
 • Öğrencilerin sınıf içinde kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak güvenli bir ortam yaratılmalı, diğer öğrencilerin de bu çocuğa karşı anlayışlı olmaları ve farklılığına saygı göstermeleri öğretilmelidir.
 • Öğrencinin yapabildikleri ile yapma çabaları ve girişimleri desteklenmeli, takdir ve teşvik edilmelidir.
 • Öğrencinin ailesi ile sürekli iletişim ve işbirliği içinde olarak okulda yapılan çalışmaların evde aile tarafından da desteklenmesini sağlayın. 
 • Öğrencilerinizin gelişim dönemi özelliklerini iyi bilin.
 • Sınıf içinde öğrencinin kendine güvenini kazanmasını sağlayıcı çalışmalar yapın, ödüllendirin.
 • Okul içinde bir sosyal faaliyete yönlendirerek başarı duygusunu tattırın.
 • Yaramaz, tembel, dikkatsiz, aptal gibi olumsuz etiketlemelerden kaçının.
 • Ön sıralarda oturtun ve derse katılımını sağlayın.
 • Sınıfta öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayıcı sorumluluklar verin.
 • Başaramayacağı ödevler ve sorumluluklar vermekten kaçının. 
 • Yönergelerinizin basit, kısa ve net olmasına özen gösterin. Öğrenci bir yönergeyi yerine getirdikten sonra bir diğerini verin.
 • Öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla birden çok duyuya hitap edecek şekilde eğitim verilmesine özen gösterin.
 • Öğrenciyi diğer öğrenciler ile kıyaslamaktan kaçının. 
 • Okuma ve yazmada güçlük yaşadıklarından, tahtaya yazdığınız yazıların büyük ve düzgün olmasına dikkat edin. Tahtadakileri deftere geçirmesi için öğrenciye ek süre verin.
 • Öğrencinin hangi öğrenme kanalında  zorluğu olduğunu, hangi öğrenme kanallarını daha iyi işlediğini bilin. Bu herhangi bir konuyu kavratırken hangi öğrenme metotlarını kullanacağınızı belirleyecektir.
 • Bu çocuklara önemli sınavların sözlü olarak yapılması, yazılı yapılacaksa çoktan seçmeli test yapılması daha uygun olacaktır.
 • Öğrenciye bilgi verilirken kısa aralıklarla bilgileri özetleyin.
 • Öğrencinin öğrendiği bilginin detaylarına odaklanmasını sağlayın. Ona ayrıntıları sorgulatacak ve öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlayacak sorular sorun.
 • Okuma çalışmaları yapılırken okumaya başlamadan önce, okuma parçasını gözden geçirmesine izin verin, kısa ve kolay okuma parçalarından başlayın.
 • Çocuğa noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma çalışmaları yaptırılabilir.
 • Okurken konunun önemli yerlerinin altını renkli kalemlerle çizerek okuması yararlı olabilir.
 • Harfleri ters yazıyorsa harflerin yazılı olduğu bir kart hazırlayın, kartlara bakarak doğru yazmasını ve sonradan hatalarını düzeltmesini sağlayın.
 • Geniş kapsamlı ödevleri ya da görevleri küçük parçalara ayırarak yapmasını sağlayın.
 • Yazma çalışmalarında cümleleri gruplara ayırarak, önce belli bir grubu yazarak sonradan hatalarını kontrol etmesini sağlayın.
 • Okurken parmağıyla takip etmesine izin verin.
 • Çocuğa verdiğiniz ödevleri alıp almadığını ve sonra da yapıp yapmadığını kontrol edin.
 • Çok zor ödevler vermekten kaçının.
 • Zorlandığı konularla ilgili çocukla çalışın.
 • Matematik işlemlerinde parmaklarını kullanmasına izin verin.
 • Sınıf içinden bir arkadaşının ona çalışmasında yardımcı olmasını sağlayın. Ancak bu öğrenci sınıfın çalışkan bir öğrencisi olmaktan çok çocuğun güvendiği ve sevdiği biri olmalıdır.
 • El yazısı için öğrenciyi cezalandırmayın, kullandığı herhangi bir yöntemi kabul edin.
 • Grup oyunlarına katılımını yüreklendirin.
 • Zorlandığı durumlarda hatırlatıcı ipuçları verin.