Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte araştırmalarla desteklenen bazı nedenler söylenebilir.

1. Doğum Öncesi Nedenler

 • Annenin yetersiz beslenmesi
 • Annenin alkol ya da ilaç kullanması
 • Annenin geçirdiği kızamıkçık, suçiçeği gibi hastalıklar ve enfeksiyonlar
 • Kan uyuşmazlığı

2. Doğum Sırasındaki Nedenler

 • Uzun ve zor doğum
 • Plesenta ve göbek kordonu anomalileri
 • Doğum aletlerinin yol açtığı yaralamalar
 • Doğum sırasında kullanılan ilaçlar
 • Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması

3. Doğum Sonrası Nedenler

 • Doğumdan sonra nefes alana kadar geçen sürenin uzunluğu 
 • Küçük yaşta geçirilen ateşli hastalıklar
 • Beyin hasarı oluşturan kazalar, çarpmalar ve tümör

4. Genetik Yatkınlık

 • Ailede öğrenme bozukluğu olan başka kişilerin olması
 • Kardeşlerde, özellikle de ikizlerde özel öğrenme güçlüğü olma olasılığı yüksektir. Tek yumurta ikizlerinde bu olasılık daha da yüksektir.

5. Beyindeki Yapısal İşlev Farklılıkları

 • Beynin her iki yanında bulunan işitsel algılama bölgesinin diğer kişilerin tersine her iki yanda da eşit ya da sağda daha büyük olması.
 • Okuma sırasında dil ve görsel algılamayla ilgili alanlarda daha az aktivasyon ve daha az kanlanma olması.