• Birçok alanda zeki görünmesine karşın okul başarısı düşüktür.
 • Başarı durumu günden güne hatta saatten saate değişiklik gösterir.
 • Bazı ders/alanlarda başarısı normal hatta normalin üstünde iken, bazı ders/alanlarda düşüktür.
 • Okuması yaşıtları seviyesinin altındadır.
 • Okumayı sevmez.
 • Yaşıtlarından daha yavaş okur.
 • Bazı harflerin seslerini öğrenemez.(Harfin şekli ile sesini birleştiremez.)
 • Sessiz ya da sesli okurken kelimeleri parmağıyla izler.
 • Sınıf düzeyinde bir parça okurken satır, kelime ya da harf atlar ya da tekrar okur.
 • Okurken anlamı bozacak kelimeleri parçadakilerin yerine koyar.(Ne zaman yerine, nerede gibi)
 • Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken  zorlanır.
 • Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır. (Eğer başka birisi okursa daha iyi anlar.)
 • Okurken bazı harf yada sayıları karıştırır,ters okur (b-d,b-p,6-9 vb.)
 • Gördüğü şeyleri aklında tutmakta zorlanır. (görsel belleği zayıftır.)
 • Nesnelerin boyutlarını, şekillerini, uzaklıklarını kavrayamaz (uzaklık, derinlik, boyut algısı zayıftır.)
 • Eşyaları, resimleri, şekilleri eşleştirmekte güçlük çeker, belirli bir şeklin benzerini bulmakta zorlanır.
 • Bazı harf,sayı ve kelimeleri yanlış duyar,karıştırır(m-n,f-v,b-m,kaş-koş,soba-sopa,bavul-davul gibi)
 • Sözle verilen yönergeleri anlamakta güçlük çeker(ne söylendiğini anlamaz)
 • Söyleneni dinliyormuş gibi görünür (başkaları söyleneni yapmaya başladığı halde o yönergelerin tekrarlanmasını ister.)
 • Birkaç şey birden söylendiğinde en az birini unutur[işitsel belleği zayıftır.)
 • Aynı zamanda işittiği 2-3 sesten birini duymaz (müzik dinlerken telefon sesini, kendisine seslenildiğini duymaz.)
 • Yaşıtlarına oranla el yazısı okunaksız ve çirkindir.
 • Yazı yazmayı sevmez.
 • Sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır.
 • Yazarken bazı harf ve sayıları ters yazar, karıştırır (b-p,m-n,ı-i,2-5,d-t,g-ğ,g-y gibi)
 • Yazarken bazı harfleri atlar ya da harf ekler.
 • Sınıf düzeyine göre yazılı imla ve noktalama hataları yapar (küçük harf-büyük harf, noktalama hataları.)
 • Yazarken sayfayı düzenli kullanamaz (gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın belirli bir kısmını kullanamaz..)
 • Yaşıtlarına oranla çizgileri kötü, dalgalıdır.
 • Yaşıtlarına oranla insan resmi çizimleri kötüdür.
 • Aritmetikte zorlanır(dört işlemi yaparken yavaştır,parmak sayar,yanlış yapar.)
 • Sınıf düzeyine göre çarpım tablosu öğrenmede yaşıtları seviyesinin altındadır.
 • Bazı aritmetik sembolleri öğrenmekte zorlanır,karıştırır. (+,*,-)
 • Ev ödevlerini almaz, eksik alır.
 • Ev  ödevlerini yaparken yavaş ve verimsizdir.
 • Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır.
 • Ders çalışmayı sevmez.
 • Ödevlerini yalnız başına yapmaz.
 • Odası, çantası ve eşyaları, giysileri dağınıktır.
 • Defter, kitaplarını kötü kullanır, yırtar.
 • Defter, kalem ve diğer araçlarını kaybeder.
 • Zamanını ayarlamakta zorluk çeker. (Bir işi yaparken ne kadar zaman geçirdiğini tahmin edemez.)
 • Üzerine aldığı işleri düzenlemekte zorluk çeker, nereden başlayacağını bilemez.
 • Sağ-sol karıştırır.
 • Yönünü bulmakta zorlanır[doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını karıştırır.)
 • Burada, şurada, orada gibi işaret sözcüklerini karıştırır.
 • Alt-üst, ön arka gibi kavramları karıştırır.
 • Zaman kavramlarını karıştırır.(Dün-bugün, önce-sonra gibi.)
 • Yıl, ay, gün, mevsim kavramlarını karıştırır(hangi mevsimdeyiz denilince ocak diye cevap verir.)
 • Saati öğrenmekte zorlanır.
 • Gözü kapalı iken avucuna çizilen sayı, harfi anlayamaz.
 • Gözü kapalı iken hangi parmağına dokunulduğunu anlayamaz.
 • Dinlediği, okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır.
 • Haftanın günlerini ya da ayları sırayla sayabilir ama karışık sorulduğunda bir sonrakini bilemez.
 • Okulda öğrendiklerini ya da çalıştıklarını çabuk unutur.
 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır.
 • Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz.
 • Kalabalıkta konuşurken heyecanlanır, takılır,şaşırır.
 • Bazı harflerin seslerini doğru olarak telaffuz edemez. (r,ş,j gibi harfleri söyleyemez, yanlış söyler.)
 • Konuşması yabancılar tarafından zor anlaşılır.
 • Top yakalama, ip atlama gibi işlerde yaşıtlarının seviyesinin altındadır.
 • Sakardır, düşer, yaralanır, istemeden bir şeyler kırar.
 • Çatal, kaşık kullanmakta zorlanır.
 • Ayakkabı, kravat bağlamayı beceremez.
 • El becerilerine dayalı işlerde zorluk çeker(düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi.)
 • Düşünmeden aniden aklına eseni yapar.
 • İstedikleri yapılmadığında aşırı tepki gösterir, öfkelenir.
 • Eleştirildiğinde aşırı tepki gösterir, öfkelenir ya da dikkate almaz (eleştiriye toleransı azdır.)
 • Daha çok yalnız olmayı tercih eder, fazla arkadaşı yoktur.
 • Arkadaş ilişkileri iyi değildir.
 • Yaşıtları yerine daha çok yetişkinlerle ya da kendinden küçüklerle birlikte olmaktan keyif alır.
 • Hayal kurar, dalgındır, sınıfta uyur.
 • Yaşıtlarına oranla sınıf ya da okul kurallarına uymakta zorluk çeker.
 • Değişikliklere zor uyum sağlar.
 • Duygu durumu çok sık değişir.(neşeli iken aniden öfkelenebilir.)
 • Kendisine güveni azdır.
 • Gergin ya da huzursuzdur (dudaklarını ısırır, sık tuvalete gider, saçıyla oynar.)
 • Kendisini fiziksel olarak beğenmez.
 • Hızlı hareket eder, hızlı konuşur.
 • Aşırı hareketlidir.(eli ayağı oynar, kıpırdanır, mırıldanır.)
 • Uzun süre yerinde duramaz.
 • Yoğun görsel dikkat gerektiren işlerden kaçınır.
 • Dikkatini ayrıntılara veremez, dikkatsizce hatalar yapar.
 • Dikkati kolayca dağılır (başkasının sesinden, hareketinden dahi dikkati dağılır.)
 • İşlerini bitirmede yavaştır, oyalanır, nadiren başladığı işi bitirir.
 • Başarılı olamadığı zaman çok çabuk vazgeçer.
 • Okulla ilgili ya da başka faaliyetlere katılmak istemez. Okulda hevessizdir. Çok az çaba gösterir.