ZİHİNSEL ENGELLİLİK DURUMLARI VE NEDEN OLAN ETMENLER

1.       Hidrosefali

Beyin zarı ile kafatası arasında serebro spinal denilen sıvının fazlaca birikmesi durumudur. Beynin gelişimine bu sıvının olumsuz etkisiyle zeka geriliği görülür.

2.       Mikrosefali

Kafatasının normalden küçük olma durumudur. Sebebi tam bilinmemekle birlikte kalıtsal yönünün olduğu söylenmektedir.

3.       Fenilketanüri (PKU)

Bir metabolizma bozukluğu sonucunda görülür. Vücutta biriken, dışarı atılamayan fenilasit beyinde birikir ve beynin gelişmesini olumsuz etkiler.

4.       CEREBRAL PALSY ( Beyin Felci-CP )

Beyin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde     bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur.Çocuğun gelişimsel dönemde geçirdiği bir çok hastalık beyin gelişimini olumsuz yöne etkileyerek cp’ ye neden olabilir .

CP-Özellikleri

·         Hareket ile ilgili bozukluklar ve kasılmalar

·         El-göz ayak koordinasyon bozukluğu

·         Aşırı kas zayıflığı

·         Denge bozukluğu

·         Nöbetler

·         Zihinsel problemler

·         Algı ve duyu bozukluğu

·         İşitme, konuşma, görme problemleri

·         Öğrenme güçlüğü

·         Dikkat dağınıklığı görülebilir