Aralarında nesne anlayışları ile ilgili bir takım farklılıklar bulunan nesne ambarları, kendi oluşturdukları öğretim materyali piyasası içerisinde gittikçe daha kaliteli materyaller üretmekte ve yayımlamaktadırlar. Aşağıda, dünyadaki önde gelen nesne ambarlarıyla ilgili genel betimlemelere yer verilmiştir.

» Apple Learning Interchange — Learning Resources
» Careo
» European Knowledge Pool System (ARIADNE)
» Co-Operative Learning Object Exchange
» Digital Library for Earth System Education (DLESE) 
» Education Network Australia (EdNa)
» Educational Object Economy (EOE) Learning Objects: Java Applet Library
» Gateway to Educational Materials (GEM) Project
» Merlot
» OpenCourseWare (Massachusetts Institute of Technology)
» Wisconsin Online Resource Center — Wisc-Online Learning Object Project
» Splash
» Educational Software Components of Tomorrow (ESCOT)

Apple Learning Interchange — Learning Resources
http://ali.apple.com/ali/resources.shtml
ALI (Apple Learning Interchange) veritabanı ile binlerce öğretim ve bilgi kaynağına erişilebilir. Bu nesne ambarı konu çeşitliliği açısından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Apple bilgisayar firması tarafından finanse edilmiştir. Konu, ders, alt konu, seviye (okul öncesi, ilkokul, ortaokul gibi…), içerik tipi (metin, ses, katalog, öğrenme aktivitesi…), öğrenme nesnesinin dili, anahtar kelime ve nesne numarası gibi kriterlere göre arama yapmaya imkan vermektedir. Bu nesne ambarı genellikle farklı nesne ambarları ile ortak çalışmakta olup toplama (gather) özelliğine sahiptir. Bundan dolayı da yaklaşık olarak 40 ile 50 bin nesneye erişim imkanı vardır. Kendi bünyesindeki nesneler, site çalışanları tarafından oluşturulmuştur. İlk, orta ve lise düzeyindeki nesnelerin bulunduğu siteyi tüm ziyaretçiler kullanabilirler. ALI’ de kendileri tarafından oluşturulmuş özel bir metadata tanımı kullanılmaktadır.

Careo
http://careo.netera.ca   
Alberta yerleşkesinin öğrenme nesneleri deposu olan ve Alberta tarafından desteklenen Careo projesinde, disiplinler arası öğretim materyallerinin öğreticiler tarafından sorgulanabilir bir koleksiyonu oluşturulmuştur. Calgary Üniversitesi, Alberta Learning ve eduSource tarafından finanse edilmiştir. Bu nesne ambarının ana sayfası biraz karışık olsa da aranan nesneyi bulmak için gerekli basit ve gelişmiş arama seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca ana sayfada en yeni ve en çok ilgi gören nesneler görüntülenmektedir. Konu alanı bölümünde yaklaşık olarak 70’i aşkın konu başlığı bulunmaktadır. İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerindeki nesneleri barındırır. Careo, web tabanlı interaktif eğitimsel oyunlar, web sayfaları, videolar gibi nesneler içermektedir.

European Knowledge Pool System (ARIADNE)
http://rubens.cs.kuleuvert.ac.be:8989/silo/
Avrupa birliğinin eğitim ve öğretim programı tarafından desteklenen ARIADNE eğitimsel içeriklerin Avrupa çapında yayımlanması amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede oluşturulan KPS (Knowledge Pool System - Bilgi Havuz Sistemi), eğitimsel kaynakların yeniden kullanımı ve paylaşımını sağlamaktadır. Çok büyük metinler, slayt setleri, video klipler ve interaktif nesneleri içerir. İnteraktif nesneler; çok seçenekli anketler, testler, otomatik değerlendirmeler ve simülasyonlar şeklindedir. Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve daha bir çok dilde arayüz imkanı sunar. Materyaller, kullanıcılar tarafından gönderilir. Bir kalite kontrol mekanizmasının henüz oluşturulmamış olması eksik yanlarından sayılabilir. Metadata bilgilerini görmek için kullanıcı girişi gerektirmez ancak nesneleri sadece üye kullanıcılar görebilir. Metadata standardı olarak IEEE LOM ve Dublin Core kullanılmıştır.

Co-Operative Learning Object Exchange http://cloe.on.ca/
CLOE, uzman değerlendirmesinden geçen öğrenme nesnelerinin yer aldığı bir nesne ambarıdır. Ancak bu değerlendirme sonuçlarına metadata bilgileri içerisinde yer verilmez. Küçük bir nesne ambarı olan Cloe, Merlot’tan daha kaliteli materyaller içermektedir (Harwey, 2005). Bütün nesneler interaktif ve tarayıcı tabanlıdır. Edu-Source Canada tarafından sponsorluğu yapılan bu nesne ambarına sadece Kanada’da yer alan üye üniversiteler tarafından erişilebilmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için hazırlanmış nesneler bulunmaktadır. Nesneler, sadece Kanada kampüsünden katılmış olan üyeler tarafından gönderilebilir ve gözden geçirilebilir. Konu kapsamı açısından oldukça geniştir. CLOE, öğrenme nesnelerinin sanal ekonomi piyasasını geliştirmeyi amaçlamıştır. Oluşan bu öğrenme materyalleri ekonomisi, kullanıcıların materyal oluşturmalarını ve göndermelerini teşvik etmektedir.

Digital Library for Earth System Education (DLESE)
http://www.dlese.org
NSF (National Science Foundation) tarafından finanse edilmiş olan DLESE, eğitimciler ve öğrencilere, dünya fen bilimleri eğitimi sistemini destekleyen binlerce siteye ulaşma imkanı tanımaktadır. Bu koleksiyon, ders planları, haritalar, şekiller, görüntüleme araçları, değerlendirme aktiviteleri, programlar, online dersler ve diğer materyaller gibi kaynaklar içerir. Kaynaklar, onaylanmış üye grupları ve özel komite üyeleri tarafından bir araya getirilmiştir. Kaynaklar ve kaynak koleksiyonları ilgili dünya fen bilimleri profesyonelleri ve araştırmacıları tarafından kullanılmaktadır. Metadata girişleri üyeler tarafından yapılmakta olup ADN (ADEPT/DLESE/NASA)’nin geliştirdiği özel bir standart kullanılmaktadır.

Education Network Australia (EdNa)
http://www.edna.edu.au/go/browse/
EdNA Online; Avustralya’da eğitim, öğretim ve öğrenme için yararlı İnternet sitelerine yönlendirmeyi amaçlayan bir servistir. Tüm kullanıcılara açık olan bu nesne ambarı on altı binden fazla nesnenin yer aldığı geniş bir konu kapsamına sahiptir. Avustralya’da eğitim ve öğretim için bir rehber niteliğinde olan EdNA aynı zamanda öğrenme ve öğretme için yararlı web tabanlı kaynak veri tabanı olma özelliklerini taşır. Kullanıcılar kaynak tavsiyesinde bulunabilirler. Metadata tanımlamaları, hem kullanıcılar hem de site çalışanları tarafından yapılabilmektedir. Metadata standardı olarak Dublin Core kullanılmıştır.

Educational Object Economy (EOE) Learning Objects: Java Applet Library
http://www.eoe.org/
EOE, ilk bakışta bir organizasyon gibi görünse de arka planında bir nesne ambarı bulunmaktadır. Bir çok Java Appletinin bulunduğu bir nesne ambarıdır. Genellikle diğer sitelere link verilmiştir. Ancak nesnelerin ortak özelliği hepsinin Java Applet olarak hazırlanmış olmasıdır. Sitedeki nesnelere arama yoluyla değil de başlık altında ulaşma imkanı vardır. Genel, Bilgisayar bilimi, Psikoloji, Din, Sosyal bilimler, Ekonomi, Genel matematik, Aritmetik, Geometri, Mühendislik, Analiz, Astronomi ve Fizik gibi birçok konu alanında yaklaşık olarak 3300 adet nesne bulunmaktadır.

Gateway to Educational Materials (GEM) Project
http://www.thegateway.org/
Bu nesne ambarında; öğretimin başarısı için yüksek kalite ders planları, ünitelerin müfredat programları ve İnternet üzerindeki diğer öğrenim kaynakları bulunur. U.S Department of Education tarafından finanse edilmektedir Gem (2003), Öğrenme nesnelerini, eğitimsel materyal olarak tanımlamaktadır. Bu nesne ambarının en büyük özelliği nesne sayısı itibari ile çok büyük olmasıdır. Yaklaşık olarak elli beş bin nesne bulunur. Bütün yaş grupları için nesneler yer almaktadır. Nesneler, site çalışanları tarafından kontrol edilmektedir. Nesnelere ulaşmak için üye girişi gereklidir. Metadata tanımları üyeler tarafından oluşturulmakta ve standart olarak Dublin Core kullanılmaktadır.
Merlot
http://www.merlot.org/Home.po
Merlot nesne ambarı, ücretsiz hizmet veren ve yaygın olarak bilinen bir nesne ambarıdır. Kaliforniya Üniversitesi öğrenim geliştirme merkezi tarafından finanse edilmiştir. Bünyesinde yaklaşık olarak 13 bin nesne bulundurmaktadır. Bu nesne ambarında basit veya gelişmiş arama gibi arama seçenekleri yanı sıra nesnelere erişim konu başlıkları altında da sağlanmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip olan Merlot, nesneler ile ilgili uzman kişilerin öneri ve eleştirilerine ek olarak üyelerin yani nesne ambarı kullanıcılarının da nesneler hakkında görüş bildirmelerine olanak vermektedir. Sanattan fiziğe, matematikten işletmeye kadar farklı alanlarda materyaller yer alır. Merlot’un amacı, web sayfalarını kullanan öğretim elemanlarına klasik öğretim ortamları, web tabanlı öğretim ortamları ve uzaktan öğretim ortamlarındaki dersler için kaynak sunmaktır. Kaynaklar site çalışanları ve kullanıcılar tarafından gönderilir ancak uzman incelemesinden geçerler. Metadata bilgileri, proje kapsamında geliştirilmiş arayüzü vasıtasıyla nesne geliştiricileri tarafından üretilir. Metadata standardı olarak IEEE-LOM kullanılmıştır. Bütün yaş gruplarına hitap etmektedir.

OpenCourseWare (Massachusetts Institute of Technology)
http://ocw.mit.edu/index.html
Massachusetts teknoloji enstitüsüne ait bu nesne ambarında birçok başlık altında nesne bulunmaktadır. Havacılık, İnsan bilimi, Mimarlık, Biyoloji, Fizik, Kimya, Ekonomi gibi daha birçok konu başlığı altında materyaller bulunmaktadır. Nesnelere erişim, arama ve genel başlıkların içinde direk linklerle sağlanmaktadır. Gelişmiş arama kriterleri oldukça basit ve anlaşılırdır. Dört ana başlık altındaki alt kriterlerle arama imkanı sağlanmaktadır. Bu nesne ambarı web aracılığıyla erişilebilir olan kaynakları kendi bünyesinde toplamayı amaçlamıştır.

Wisconsin Online Resource Center — Wisc-Online Learning Object Project
http://www.wisc-online.com/, http://www.wisc-online.com/Info/LODevProc.htm
NSF tarafından desteklenen bu öğrenme nesnesi ambarı, online hizmet veren ve yaklaşık olarak iki bin nesneyi bünyesinde bulunduran bir ambardır. Nesneler, online ve geliştirilmekte olan nesneler diye iki şekilde gruplandırılmıştır. Ana sayfa oldukça sade yapıdadır. Bir video yardımıyla da kullanıcılara öğrenme nesnesi yaklaşımı hakkında gerekli ön bilgiler verilmektedir. Materyallerin indirilmesine ve kopyalanmasına yasal olarak izin verilmemiştir. Tüm ziyaretçiler nesnelere ulaşabilmektedir. Nesneler, üye organizasyonlar ve tasarım ekibinin ortak çalışmasıyla geliştirilmektedir. Daha çok interaktif, tarayıcı tabanlı eğitimsel materyaller yer almaktadır. Metadata tanımları site çalışanları tarafından hiçbir standart göz önüne alınmaksızın oluşturulmaktadır.

Splash
http://www.splashedu.net/
CANARIE tarafından desteklenmiş bir girişim olup p2p teknolojileri ve ilkelerini kullanan öğrenim nesnesi ambarları için bir altyapı geliştirmek amacındadır. SPLASH olarak bilinen bir tanımlayıcı bilgi düzenleyicisi (meta-data editör) geliştirmiş olup SPLASH öğrenim nesnesi tanımlayıcı bilgilerinin POOL adlı ambar altyapısına entegre edilmesini sağlayan bir düzenleyici olarak görev yapmaktadır (Cebeci, 2003b). İngilizce ve Fransızca arayüz dilleri sunmuştur. Elera, CanLom, EdNA, Ariadne, Smete, Pond, Explora ve RDN nesne ambarlarında arama imkanı sunmaktadır. Bu da diğer ambarların yayınlama özelliğini ön plana çıkarır.

Educational Software Components of Tomorrow (ESCOT)
http://www.escot.org/
ESCOT, ortaokul matematiğini yenilenen teknolojiyle bütünleştirmek için geliştirilen bir test projesidir. Proje yüksek kaliteli dijital kaynakların, tahmin edilebilen kopyalarının ve uygulamalarının üretimini araştırır. Bu nesne ambarı daha çok Java applet ağırlıklı nesneleri bulundurur. Nesne içeriklerinde, matematiği günlük hayat ile ilişkilendirmesi ve yapılandırmacı öğretim ortamları ile uyumlu olması göze çarpmaktadır. Site içersinde basit arama ve gelişmiş arama kriterlerinin bulunmaması bir dezavantajdır. Bunun nedeni nesne sayısının az olması olabilir.
Bu nesne ambarlarının dışında, dijital materyalleri barındıran çok sayıda site mevcuttur. Bunlara mühendislik, matematik ve bilgisayar kapsamında hizmet veren Enhanced and Evaluated Virtual Library, İnternet üzerindeki en eski öğrenme nesnesi koleksiyonlarından biri olan ve matematik ile ilgili kaynakları barındıran Math Forum ve yine mühendislikle ilgili dijital kaynakların yer aldığı National Engineering Education Delivery System (NEEDS) örnek olarak gösterilebilir.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada asıl dikkat çeken nokta, eğitim ile ilgili kurumlar, organizasyonlar ve üniversitelerin, çeşitli projeler kapsamında nesne ambarı geliştirmiş olmalarıdır. Çünkü nesne ambarlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, öğrenme nesnelerinin yaygınlaştırılması, paylaşımı ve dolayısı ile öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi yönünde oldukça önemli bir adımdır. Bu anlamda ambarların ve ambardaki nesnelerin yabancı dillerde olması özellikle ilk ve orta öğretimde bir takım zorluklara neden olabilir. Bu yüzden Türkçe bir nesne ambarı bulunmaması bir eksiklik olarak görülebilir.

Kaynak:
Karaman, S. (2005). “Öğrenme Nesnelerine Dayalı Bir İçerik Geliştirme Sisteminin Hazırlanması ve Öğretmen Adaylarının Nesne Yaklaşımı İle İçerik Geliştirme Profillerinin Belirlenmesi”. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.