Eğitim ve öğretim alanında hergün yeni bir uygulama ya da bir haberle karşılaşıyoruz. Dünyanın değişik ülkelerinde ve de ülkemizde başlatılan yeni uygulamalara daha önce de sitemizde yer vermiştik. Sizlere bahsedeceğimiz bu konu da son yıllarda eğitim-öğretim alanında başlatılan yeni uygulamalardan.

Hepinizin malûmudur ki; genelde öğretim programları ağırlıklı olarak soyut  konulardan oluşur. Bu da öğrenmeyi zorlaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkar. İşte öğrenme nesneleri/nesne ambarı projesi de eğitim öğretim müfredatlarını elden geldiğince somutlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırmak, kalıcılaştırmak ve de hızlandırmak prensibinden yola çıkılarak ortaya konulmuş bir çalışmadır.

Okullarda okutulan özellikle matematik, fen bilgisi (fizik, kimya, biyoloji), sosyal bilgiler (tarih, coğrafya) dersleri konularını mümkün olduğunca ses, görüntü ve animasyonlarla daha ilgi çekici ve kolay kavranabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Dünyada çok sayıda örneği olmasına rağmen ülkemizde daha yeni yeni duyulan ve üzerinde çalışılan bu konuda e-öğrenme seminerleri düzenlenerek öğrenme nesneleri tasarlamayı bilen kişilerin sayılarının arttırılması amaçlanmaktadır.

Yücel Kesen

Site Editörü