Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve küçük yaşlı adam veya cüce demektir. Günümüzde nano, teknik bir ölçü birimi olarak kullanılır ve herhangi bir birimin milyarda biri anlamını taşır. Genellikle metre ile birlikte kullanılır. Nanometre, 1 metrenin milyarda biri ölçüsünde bir uzunluğu temsil eder (yaklaşık olarak ard arda dizilmiş 5 ila 10 atom).

Teknoloji kelimesi ise yine Yunanca tekhné ve logia kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Tekhné el işi veya sanat, logia ise bir konunun çalışılması olarak tercüme edilebilir. Teknoloji genellikle çevre üzerinde kontrol sağlamak amacıyla araç yaratılması olarak tanımlanır. Başka bir anlamla ise teknolojiyi, bilimsel metodların ticari amaçlar için kullanılması olarak yorumlayabiliriz.

Nanoteknoloji, çok genel tanımıyla, istisnai şekilde küçük (yaklaşık atom boyutlarında) yapıların ticari bir amaca hizmet edebilecek şekilde düzenlenmesidir. Başka şekilde tanımlamak gerekirse: Maddeler üzerinde 100 nanometre ölçeğinden küçük boyutlarda gerçekleştirilen işleme, ölçüm, modelleme ve düzenleme gibi çalışmalar nano-teknoloji çalışmaları olarak nitelenir.

Nanoteknolojinin Günlük Hayatta Kullanıldığı Yerlerden Bazıları

Tekstil: Kurşungeçirmez, ha­fif, sıcak-soğuğa dayanıklı, leke tutmayan kumaş üretimi, ayak kokusunu kesen, vücudu zinde tutan, enerji veren tabanlık, çar­şaf, yorgan, battaniye vb.

Boya Sanayi: 60 kata varan enerji tasarrufu sağlayan, kendi temizleme özellikli dayanıklı her türlü endüstriyel boyalar,

Su Arıtma: Anti bakteriyel su filtreleri, defalarca kullanılabilen su topları,

Mutfak ve Gıda Ürünleri: Tef­lonun zararlı etkilerinden arındı­rılmış yemek pişirme araçları,
Nanocell: Şarja gereksinim bırakmayacak cep telefonu pilleri (geliştirilme aşamasında)  Çok hafif ve dayanıklı olacak nano materyaller yapılarak araba, uçak ve uzay araçları ile çok az enerji tüketimi ile daha uzun ve güvenli yolculuklar yapılabilecek,
Elektronik araçların nanometre ölçeklerinde elde edilmesi ile hâlen kullanılan sistemlerinin işlem hızları ve kapasiteleri birkaç kat artacaktır. Nano teknolojilerin kullanım alanlarından biri olarak önerilen quantum bilgisayarların geliştirilmesi ile günümüzün en modern bilgisayarları olan Pentium bilgisayarlar ile kıyaslanamayacak seviyelerde işlem gücü elde etmek mümkün olacaktır,
Havacılık ve uzay araçlarının üretimi sırasında kullanılan malzemelerin ağırlığı maliyetlerin yüksekliğinde çok önemli bir yer tutar. Nanoteknoloji bu malzemelerin ağırlığının önemli ölçüde azaltılması ile maliyetlerin düşürülmesini sağlayabilir.

Kaynak: www.bilisimgelisim.com