Melatonin beyinimizde epifiz (pineal gland)  tarafından salgılanır ve birçok hormonumuzun dengelenmesi için çok önemlidir. Önemli görevlerinden bir tanesi de uyku düzenimizi kontrol etmesidir.24 saatlik süre içersinde uyumamızı ve uyanmamızı sağlayan bir zaman düzenleyicisidir. Karanlık, vücudumuzdaki melatonin üretimini tetikler ışık ise tam tersine baskılar. Gece çok miktarda ışığa maruz kaldığımızda ya da gündüz az miktarda ışık olursa normal melatonin döngüleri sekteye uğrar.

Hormon düzenleme görevlerine ek olarak, araştırmalar bağışıklık sistemini de desteklediğini göstermiştir.

Antioksidant olarak melatonin

Melatonin çok önemli bir antioksidantdır. Serbest radikaller eşlenmemiş elektronlara sahip olan kimyasal yapılardır. Bir elektron O2 ( oksijen) e eklendiğinde süperoksit olan eksi yüklü O2 (OKSİJEN) oluşur. O2 Bu süperoksit dismutaz (Oksidasyon ya da fosforilasyon reaksiyonlarını katalize eden bir enzim) tarafından yüksek seviyelerde toksik olan ve OH a dönüştürülebilen H2O2 ye dönüştürülür. Hidroksil radikal (OH) hücre hasarlarına neden olur. Melatonin etkili bir OH nötirize edicidir.

Yaşlanmaya bağlı beyin dejenerasyonu hayat kalitesi açısından çok yıkıcı bir durumdur. Yaşlanmaya bağlı potansiyel neronal doku (sinir dokusu) dejenerasyonu  sebeplerden birisi aerobik metabolizmanın bir sonucu olan serbest radikallerdir. Beyin serbest radikal saldırılarına hassas bir organdır.

Vitamin antioksidantları vitamin E ve vitamin C  beyini serbest radikalleri temizliyerek oksidatif stresten beyni korur.Pineal hormon beyin tarafından süratle abzorbe edilir ve bir hayli toksik olan OH radikalini ortadan kaldırır. Melatonin peroksil radikalinin nötürilizasyonunda  E vitamininden çok daha etkilidir. Aynı zamanda beynimizin başlıca antioksidantı olan glutathione peroxidase ı stimule etmektedir. Melatonin güçlü bir antioksidandır.

Melatonin ve Kanser

Elektromanyetik alanlar Tümörlerle bağlantılıdır. Farelerden Pineal bez ameliyat yolu ile alınırsa tümor oluşumu olayları hız kazanmaktadır. Elekromanyetik alanlar pineal bezdeki melatonin üretimini etkilemektedir. Gliyomlar (Yıldız, granülöz ve homojen sitoplazma şeklinde çekirdekli hücrelerden oluşan erişkin (astrosit ya da oligodendrosit) ya da embriyoner tip nörogliya'dan gelişen tümör.) elektromanyetik alanlarla bağlantılıdır.

Melatoninin  kanserli tümörlerin gelişmesini engellediği gözlenmiştir. Melatonin akşamları alındığında daha fazla etkili olmaktadır. Melatoninin  ostrrojenlerin mitojenik (Hücrenin mitozla bölünmesine neden olan ) etkilerini tersine çevirdiği bilgileri mevcuttur.

Glutathione gibi ajanları azaltmak süreti ile ortaya çıkan antioksidantların inhibasyonu melatoninin bazı göğüs kanseri hücre çeşitleri üzerindeki onkostatik (Tümörlerin gelişmesini durduran) etkilerini artırmaktadır.)

Yukarıda da belirttiğimiz gibi melatonin hayli toksik olan serbest radikalleri nötilize ederek DNA Hasarlarını minimuma indirmektedir.

Melatonin  tümör büyüme faktör üretimini durdurarak IL-2 (Interleukin 2) nin antitümor etkilerini artırabilmektedir. Bu konuda bir pilot çalışma gerçekleştirmiştir.

Faydaları:

  • Yaşlanmayı geciktirir.
  • Uyku düzenimizi ayarlar
  • Jet lag (seyahat sonrası uyku düzeni)