Bronşiollerin inflamasyonudur. Yaşamın ilk iki yılında görülen akut bir alt solunum yolu infeksiyonudur.

Klinik bulgular

Akut başlangıçlı  hırıltılı solunumla karekterize olup, çoğunlukla öksürük, burun akıntısı, hızlı soluma ve solunum sıkıntısı ile karekterizedir. Genelde üst solunum yoluna ait bulgular ve ateşten 2-3 gün sonra öksürük, solunum hızında artış görülür. İştahsızlık, huzursuzluk, hasizlik eşlik edebilir. Hastalığın ilerlemesiyle hızlı nefes alma  ve hızlı kalp çarpması belirgin hale gelir. Gögüs duvarında çekilmeler, burun kanatlarının solunuma katılması, görülür. Morarma daha nadirdir, bu dönemde ateş olmayabilir. Dinleme bulguları saatler içinde degişebilir. Hışıltı, beraberinde akçiğerde dinleme bulguları duyulabilir. Solunum sıkıntısı  artışıyla akciger seslerinde azalma olur ve ilerleyici bir tıkanıklık göstergesidir. Sıvı kaybı sıklıkla eşlik eder. Orta kulak iltihabı, göz nezlesi ve bazen ishal eşlik eden semptomlar olabilir. Akut dönem 3-7 gün içinde sona erer. İyileşmeden sonra ilk iki yılda tekrarlamalar olabilir, gitgide şiddeti azalır.

Etiyoloji

Respiratory syncytial virus majör patojendir, ikinci sıklıkta parainfluenza viruslar yer alır. Adenovirus, rhinovirus ve nadiren Mycoplasma pneumoniae ve enteroviruslar da etken olabilir.

Epidemiyoloji

Mevsimsel bir özellik gösterir. Olguların çogu kış-bahar aylarında görülür. Parainfluenza virusları ilkbahar ve sonbaharda daha sık hastalık nedenidir. En fazla 2-10 aylık bebeklerde görülür.

Tanı

Öykü, klinik bulgular ile konur. Akciger grafisi çogu olgularda tanı ve tedavi için gerekli değildir. Ayırıcı tanı açısından önem kazanabilir. Diyaframda depresyon, kostafrenik açıda azalma, bronkovasküler görünümde artış olabilir ve klinikle korelasyon göstermez. Virusun kültürü, direkt antijen testleri yararlı olmakla birlikte rutin kullanımı gerekmez.

Ayırıcı Tanı

Astma, gastrik reflü, aspirasyon, yabancı cisim, retrofaringeal apse, adenoid vejetasyon, kistik fibrozis, konjestif kalp yetmezliği.

Tedavi

Hastaneye yatırılan çocuklarda oksijenizasyonun sağlanması, destekleyici tedavi, bronkodilatör tedavisi, antibiyotik tedavisi uygulanır.