Patates

Solanum tuberosum

Çok değerli bir besin kaynağı olan patates her şeyiyle tipik bir patlıcangiller ailesi üyesidir. Patates bitkisinin olmamış yumru-lan, yumru filizleri ve yeşil yapraklannda zehirli alkoloidler var­dır.

Bunlar arasında özellikle solanin, uygun olmayan koşullarda depolanarak filizlenen patateslerde ortaya çıkar ve bulantı, kann ağnsı ve kusmayla belirti verir. Zehirlenmeler ço­cuklarda daha ağır seyreder.