Acı Çiğdem

Colchicum atticum

Türkiye'ye özgü, çok güzel görü­nüşlü bir zambak türüdür. Saksılarda bile yetiştirilir. Soğanlan uzun, yap­raklan üç adet ve aşağı doğru kıvrık, çiçekleri menekşe rengindedir. Kızıl­cahamam'dan başlayarak Türki­ye'nin kuzeyinde karlar erir erimez ortaya çıkar. Çiçek, soğan ve tohumlan zehirlidir. Bir seri katilin bu soğanlardan elde ettiği özütlerle kurbanlanm öldürdüğü ka­yıtlıdır. Yapraklannda da az miktarda zehir vardır. Avrupa'da başka türleri de bulunur. Türkiye'de gut hastalığına karşı kont­rolsüz bir biçimde önerildiği biliniyor. Romatizma için ve idrar söktürücü olarak öneriliyor.