Sütleğen

Euphorbia spp

Türkiye'de her yerde çok sayıda türü bulunur. Dallan kınldı-ğmda akan süt benzeri salgı kısa zamanda sertleşir. Bu madde gözlere sürülürse hemen kızarma ve şişlik ortaya çıkar. Halk arasında birkaç damlasının kabızlık, sanlık ve sıtmaya iyi geldiği söylenirse de çok miktarda kullanılması halinde özellikle çocuk­larda çok ağır zehirlenmeler görülür. Nektan ve poleni bile tehlikeli­dir. Anlar tarafından topla­nırsa zehirli balların ortaya çıkmasına neden olur. Geç­mişte bazı yörelerde sütleğenler kınlarak balık yakalamakta bile kullanı­lırdı. Balıklar zehirlenir, su yüzüne vurur ve toplanırdı. Ama bu balıkların çocuklar ya da gribal en­feksiyon geçirenler tarafından yenmesi sonucu ağır zehirlenmeler kaydedilmiştir.