Yüksük Otu

Digitalis purpurea

İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi ile Türkiye ge­nelinde çok yaygındır. İki metreye kadar boy­lanabilir. Çok güzel görünüşlü çiçekleri vardır. Ülkemizde bulu­nan başka Digitalis türleri de gayet zehirlidir. Yaprak, çiçek ve tohumlan son derece tehlikeli kimyasal maddeler içerir. Güzel görünüşleri nedeniyle bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Özellikle nabzı değiştirerek etkisini gösterir. Aktarlar tarafından sıklıkla tansiyon düşürdüğü, çarpıntıyı aldığı iddiasıyla satılır. Bazı kalp ilaçlannda kullanıldığı bilgisi nedeniyle bu inanç yay-gmlaşmışsa da bu ilaçlarda kullanımı gelişigüzel değildir; farma­kolojik çalışmalann ardından doz ayarlaması dikkatle yapılmıştır.