Tatula

Datura stramonium

Şeytan elması (ya da şeytan tohumu) olarak da geçen tek yıllık bir bitkidir. Sürgünleri dik ve sağlam, yapraklan dişli, çiçekleri büyük beyaz ve huni biçimindedir. Meyvesi dikenli ve yuvarlaktır. Temmuz ayı gibi çiçek açar. Yapraklan çok kötü koktuğundan özellikle Afyon civarındaki köylerde kokarca ot diye de bilinir.


An­kara ve çevresi ile Batı Kara­deniz ve Marmara'da çok yaygındır. Her tarafı, ama özellikle de siyah ve böb­rek biçimindeki tohumlan çok zehirlidir. Çok azı bile taşikardi, tansiyon düşmesi gibi etkiler yaratır. Daha fazla miktarda alındığında ka­lıcı körlük, kalp krizi, aşın davranış bozukluktan, yüksek ateş ve eklem ağnlanyla devam eden bir tablo ortaya çıkar. Deliryum adı verilen ruhsal bozukluğa bile neden olabilir. Hemen tüm aktar­larda satılıyor olması, bu ne­denle gayet dikkate değer bir durumdur.