Beyaz Çöpleme

Veratrum albüm

Özellikle kök kısmı son derece zehirlidir. Dağlık ve ormanlık alanlarda, özellikle yüksek yer­lerde kayalıklann dibinde, sulak küçük çalı altı ve gölge yerlerde yetişir. Geniş, mızrak biçimli ve uzun yapraklan be­lirgin çizgilerle bezelidir. Çok çiçeklidir ve bu çiçekler sapın son kısmında sıralanır. Kök­leri yer elmasına çok benzer.

Özellikle güney illerinde çok yaygındır. Eski çağlarda bu köklerden elde edilen zehirler okların ucuna sürülür, avda ve savaşta kullanılırdı. Köklerden elde edilen tozlan solumak bile son derece tehlikelidir. Zehirlenme halinde çok şid­detli kusma ve ishal ortaya çıkar. Temasın devam etmesi durumunda bu belirtiler ağır­laşır. Düşük dozlarda roma­tizma ve kalp hastalığına karşı kullanılması önerilmekteyse de bu düşük dozun ne olduğu ta-nımlanmamıştır.