Çizgisel Hız Nedir?Çizgisel Hız; eksen hareketi sonucunda, Dünya yüzeyindeki noktaların km/saat cinsinden aldıkları yoldur. Çizgisel Hız, kutuplara doğru gidildikçe azalır.

  • Düzgün dairesel hareket yapan cismin birim zamanda katettiği yay uzunluğu. Dairesel hareket yapan Yerküre üzerindeki bir noktanın birim zamanda eksen üzerindeki yer değiştirme hızıdır. Çizgisel hız, dünyanın küreselliği nedeniyle Ekvator'da en fazladır, kutuplara doğru azalır.