Mantar Nedir?

Bambaşka Bir Dünya: Mantarlar

Mantar Nedir?

 

Yeryüzündeki serüvenleri insanlardan daha eski olan esranrengiz canlılar var. Bunlardan biri de hiç şüphe yok ki mantarlar (Makro Mantarlar ve Mikro Mantarlar). Önceleri uzunca bir zaman bitkiler alemine dahil edilen sonrasında sürüp giden tartışmaların ardından birçok mantar uzmanı tarafından yapılan araştırmalar ve buna müteakip ortaya konulan bilimsel gerekçelerle bitki olmadıkları sonucuna varılan mantarların kendine has bir alemi oldukları bütün bilim çevrelerince kabul görmektedir bugün.

 

Makromantarların Bölümleri ŞemasıBitkilerin fotosentez yapma özelliklerini göz önünde bulunduran bilim insanları, mantarların fotosentez yapmadığına hükmetmişlerdir. Milyonlarca türü ve çeşidi bulunan mantarlar konusunda dünyada araştırma yapan sayılı bilim adamı var.

 

Teknik Tanım Olarak (Makro) Mantarlar

 

Makromantarlar klorofili olmayan yani fotosentez yapmayan, üreme organları (Daha fazlası için bkz. Sporla Üreme) ve esas bünyeleri iplik gibi, "hüf" denilen küçük borucuklardan ibaret canlılardır. Belirgin şekilleri ve yaşama modelleri ile bağımsız bir canlı alemidirler.

 

Bu canlılar hem eşeyli hem de eşeysiz olarak, sporlar oluşturarak ürerler. Klorofil ihtiva etmediklerinden, bağımsız olarak şeker, yağ ve nişasta gibi organik maddeler oluşturamazlar. Bu nedenle diğer canlılara ihtiyaç duyarlar (Asalaklar, parazitler). Yani başka canlılardan beslenirler. Bir başka deyişle çürükçül veya asalaktırlar. Mantarın esas bünyesi ince iplik gibi hüfler kitlesidir ki buna misel denir. Bizim toprak üzerinde gördüğümüz ve yararlandığımız kısım, bu misellerin özelleşmesi ile dokunmuş bir eşeyli üreme organıdır.

Destekleyen: www.mantar.pro/