Favela Nedir?

Favela; alt yapıdan yoksun (gece-kondu), derme-çatma evlerden oluşan uçsuz bucaksız mahalleler anlamına gelir. Daha çok yabancı ülkelerdeki dış varoş, gece -kondu mahallelerini ifade etmek için kullanılır. Türkiye'deki karşılığı varoş olabilir. Dünyadaki en bariz örnek; Güney Amerika'da Brezilya'nın Sao Paulo kentidir.

Favelalarla, gerekli özen gösterilmeden, en ucuz yapı malzemeleriyle, sağlıklı ve güvenli olmayan yeni bir yapılaşma doğmaktadır. Göçe bağlı olarak artan barınma ihtiyacı, kent tarafından karşılanamayınca çözümü göçmenler üretmektedir. Üstelik bu barınaklardan birçoğu yapılaşma açısından sakıncalı yerlerde, yasal olmayan yollarla, yıkılma korkusuyla inşaa ediliyorlar. Yol, su, elektrik, okul ve sağlık donanımları olmayan veya yetersiz koşullar taşıyan mahalleler doğmaktadır.