Nüfusun, cinsiyet, yaş, çalışan nüfus (15-64), tüketici nüfus (0-14 İle 65+), ortalama ömür durumlarını göstermeye yarayan grafiklerdir. Genellikle kadın ve erkek nüfus ayrı ayrı (sağlı-sollu) gösterilir.

Piramidin tabanı doğumları (doğum oranlarını), piramidin üstü ise yaşlı nüfusu göstermektedir.

Genellikle üç tane klâsik tip, iki tane de özel durum piramidi olmak üzere toplamda beş tip nüfus piramidi vardır.

Birinci Tip Piramit: Bu piramit, üçgen şeklinde olup, piramidin tabanı geniş, tepe kısmı ise dardır. Doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu az gelişmiş/geri kalmış ülkelerin piramididir. Bu da nüfusun sürekli olarak yeni doğumlarla beslendiğini, yani doğum oranlarının yüksek dolayısıyla da nüfus artış hızının yüksek olduğunu ifade eder.

İkinci Tip Piramit: Bu piramit ise gelişmekte olan ülkeleri ifade eder ki; şekil olarak kenarları içeriye doğru çökmüş bir üçgene benzer. Burada da yine taban geniştir. Yani doğum oranları fazladır. Ancak birinci tip piramide nazaran doğum ve ölüm oranlarında hissedilir bir azalma söz konusudur.

Üçüncü Tip Piramit: Doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu ülkelerin nüfus yapısını ifade eden piramittir. Piramidin tabanının dar olması, doğum oranının düşük oluğunu; yaşlı nüfus oranının fazla olması, ortalama insan ömrünün fazla olduğunu gösterir. Piramit şekil olak arı kovanı ya da çan eğrisi şekinde ifade edilir.

Dördüncü Tip Piramit: Uzun süre düşük seyreden doğum oranlarının yeniden artmaya başladığı ülkelerin nüfus yapısını ifade eden piramittir. Piramit şekil olarak bir çana benzer.

Beşinci Tip Piramit: Bu piramidin en önemli özelliği doğurganlık oranındaki belirgin düşüştür. Bu durum, piramit tabanının asimetrik oluşumundan tabana doğru daralmasından anlaşılır.

Bu makale sadece www.sosyal-bilgiler.com da yer almaktadır. Kullanım ve paylaşımlarınızda kaynak göstermeye gayret ediniz...