Nüfus kısaca, sınırları belirli herhangi bir yerde (bölgede, alanda, ülkede vs. gibi) belirli bir tarihte yaşayan insan sayısı olarak tanımlanabilir. Şimdi yaptığımızda bu kısa tanımda iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bunlardan birincisi sınırları belirli bir yer, ikincisi ise belirli bir tarih...

Eğer yaptığımız tanımda bu olguları vurgulamaz isek yaptığımız tanım yanlış olmasa bile eksik kalacaktır. Örneğin 2010 yılı Türkiye Nüfusu 76 milyondur. Bu örnek veride bahsettiğimiz bu iki olguyu da kullandık. 1-Sınırları belirli alan: Türkiye, 2- Tarih/zaman: 2010 yılı

Editör: Yücel Kesen