Karadeniz Bölgesinde kıyı kesiminde 100-200 metre arasında tahrip edilen ormanlar yerine oluşan, makiye benzer nemcil çalı ve ağaçcıklara Yalancı Maki (Psödomaki) denir.

Ülkemizde ormanların tahrip edildiği yerlerde oluşan yalancı çalı türleridir. Bunlar genelde Karadeniz bölgesinde yayılış göstermektedir, yapraklarını kolayca yayarlar. Çünkü bünyelerinde yağ bağlama ve yapraklarını sertleştirmeye gereksinimleri yoktur. Bazı türleri kışın yapraklarını döker. Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında genel olarak 1000 metre yükseltilere kadar çıkarlar.

  • Yabani fındık
  • Ayı Üzümü
  • Orman Gülü

Karadeniz Bölgesi'ndeki başlıca Psodömaki türleridir. Polen taşıyan hayvanlar (arılar, kuşlar ve dışkıları) yardımı ile geniş alanlara yayılırlar. Bu çalılara yalancı maki denmesinin nedeni, maki gibi çalı tarzı olması fakat kuraklığa dayanıksız olmasıdır.