Mohs Sertlik Skalası olarak da bilinir. Avusturyalı Mineralog Friedrich Mohs tarafından 1812'de ortaya konulmuştur. Yeryüzünde bulunan kayaçların (minerallerin) sertlik değerlerini ve derecelerini gösteren bir ölçüm kriteridir. Mohs Sertlik Cetveli'ne göre kayaçlar sertlik derecelerine göre yumuşaktan serte doğru sıralanırlar. En yumaşak derece olarak 1, en sert derece olarak da 10 değeri kullanılır.

Sertlik, minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlanmaktadır. Mohs sertlik skalasına göre bir mineralin sertliğini bulmak için, sertliği bilinen mineral veya minerallerle, sertliği saptanacak olan mineral birbirine sürtülür ve sertliği bilinmeyen mineralin hangi minerali çizdiği ve hangisiyle çizildiği belirlenir. Sonuçta bu işleme göre mineralin sertliği bulunmuş olur. Örneğin, Apatit'i çizip Kuvars ile çizilen bir mineralin Mohs skalasına göre sertliği 6'dır. Diğer bir yöntem Mohs skalasında bilinen değerleri olan bir seri madde ile çizme deneyi şekilindedir. Örneğin bir madde Flüoriti ile çizilmez Apatit'le çizilirse ama, Mohs sertlik derecesi 4 ile 5 arasındadır.

Kırılgan olan mineraller diğer minerallere sürtülünce kırılıp, ufalandıkları için oldukları sertlik derecesinden daha düşük değerlerde gibi görünebilirler.

Çok yumuşak (sertliği az olan) mineraller sürtülme esnasında tozlarını sert mineral üzerinde bırakabileceğinden, sanki sert minerali çizmiş gibi bir görüntü verebilmektedir.

Mohs Sertlik Cetveli/Mohs Sertlik Skalası
Kayaç/Mineral Adı Sertlik Derecesi Çizme Denemesi
Talk 1 Tırnakla çizilenler
Jips 2 Çakı ve iğne ile çizilenler
Kalsit 3 Çakı ve iğne ile çizilenler
Fluorit 4 Çakı ve iğne ile çizilenler
Apatit 5 Eğe ile çizilenler
Feldispat 6 Eğe ile çizilenler
Kuvars 7 Camı kuvvetle çizenler
Topaz 8 Camı kuvvetle çizenler
Korindon 9 Camı kuvvetle çizenler
Elmas 10 sadece çok güçlü lazerlerle çizilenler