Rençber: Sözcük anlamı olarak eziyet/sıkıntı çeken demektir. Eski zamanlarda geçimini topraktan sağlayan kişileri ifade etmek için kullanılırdı. Günümüzdeki çiftçi kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Çiftçi eziyet gören, yaptığı ve uğraştığı işlerden dolayı eziyet çeken, eziyet olan anlamları taşır.

Benzer kökten türetilen bir başka kelime: Rencide, rencide etmek vb...(bknz.)

Farsça: (Renc; sıkıntı, zahmet. Ber; çeken) Tarla ve bahçede yahut başka işlerde kazmak veya taş, toprak taşımak gibi işlerde çalıştırılan gündelikçi. Amele, ırgat. Çiftçi