Haritalarda kullanılan işaretlerin açıklamasının yapıldığı bölüme harita anahtarı-haritanın dili ya da harita işaret anahtarı/lejant denir.

Fransızca Legende kelimesinin dilimize girmiş halidir.