Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Ne Nedir?

Karadut Şurubu Nedir?

Karadut Şurubu Nedir?

Karadut Şurubu, mevsiminde toplanan karadut meyvelerinin önce sıkılarak suyunun, şırasının elde edilmesi, daha sonra ise bu şıranın kaynatılarak içeresindeki suyun ve uçucu bileşenlerinden arındırıp yoğunlaştırmak suretiyle (konsantrayon) elde edilen doğal içecek veya şuruptur. Yoğunlaşmayı gerçekleştirmek için bir miktar kristal toz şeker ilave edilmek suretiyle kısmen şekerli şuruplar da yapılabilir. Ayrıca asit düzenleyici olarak doğal ve bozulmayı önlemek için limon tuzu kullanılmaktadır.

Propaganda Nedir?

Propaganda Nedir?

Propaganda, sözcük anlamında, Latince tohum ekmek, dağıtmak, yaymak anlamlarına gelen propagare kökünden türetilmiştir. Ancak kavram çağdaş kullanımında bu sınırları aşarak yönlendirici, düşünce üzerinde baskı kurucu ve ikna etmeye yönelik bir içerik kazanmıştır.

Hinterland Nedir?

Hinterland, bir başka ifadesiyle interland yani ard bölge anlamına gelir. Bir ülkenin coğrafi olarak ulaşım alanlarını ve komşu ülkelerle ilişkilerini dolayısıyla ekonomik kalkınmayı etkiler.

Geoit Nedir?

Dünyamız Nasıl Bir Şekle Sahiptir?

 

Dünya'nın ŞekliDünyamız, çoğu kişinin düşündüğü ya da tanımlamaya çalıştığı gibi yuvarlak (şekilli) değildir. Aslında doğru bir tanımlama yapmak gerekirse; dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan hafif (dışarıya doğru) şişkince bir şekil sergilemektedir ki bu özel şekle geoit denilmektedir. O halde dünyamız yuvarlak değil geoit biçimlidir.

Mantar Nedir?

Mantar Nedir?

Bambaşka Bir Dünya: Mantarlar

Mantar Nedir?

 

Yeryüzündeki serüvenleri insanlardan daha eski olan esranrengiz canlılar var. Bunlardan biri de hiç şüphe yok ki mantarlar (Makro Mantarlar ve Mikro Mantarlar). Önceleri uzunca bir zaman bitkiler alemine dahil edilen sonrasında sürüp giden tartışmaların ardından birçok mantar uzmanı tarafından yapılan araştırmalar ve buna müteakip ortaya konulan bilimsel gerekçelerle bitki olmadıkları sonucuna varılan mantarların kendine has bir alemi oldukları bütün bilim çevrelerince kabul görmektedir bugün.

Patent Nedir?

İcat sahibinin icat konusu ürününü belirli bir süre üretme ve kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Resmi olarak bu hakkı gösteren belgeye patent denir.

 

Tarihçesi


Patent verme uygulaması 15. yüzyılda İtalya’da başladı. Sonraki 200 yıl içinde Avrupa ülkelerine de yayıldı. Resmi patent tescili 1790’da Amerika’da, 1791’de Fransa’da başladı. Sonraki yıllarda birçok ülkede patent kanunları çıkarıldı.

Paladyum Nedir?

 • Palladyum, platine benzeyen kıymetli bir metaldir.
 • 1803'te İngiliz bilim adamı William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali Platinden sonra bu gruptaki metallerin en önemlisidir.
 • Gümüş gibi parlaktır.
 • Bir çok endustri dalında ve kuyumculukta çokca kullanılır.
 • Paladyum 1939'dan beri uluslararası piyasalarda alım satımı yapılan pahalı bir metaldir.
 • Atom numarası: 46
 • Hiçbir gazı geçirmeyen levha halindeki Paladyum, sadece hidrojen gazını geçirir.
 • Kanada hükümeti, 2005 yılında Paladyum'dan imal edilmiş sikke/madeni para bastırdı.

Kaizen Nedir?

Kaizen, Japonca kaynaklı bir kelimedir. Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kısaca Kaizen, daha iyisini yapabilmek için sürekli çalışmak ve mükemmele ulaşma arzusudur. Kaizen çoğunlukla iş hayatında uygulanmaya çalışılsa da aslında hayatın her alanında insanları başarıya ve dahası mutluluğa götürebilecek önemli bir felsefi yaklaşımdır.

La Edri Nedir?

La Edri, Arapçada "bilinmeyen" anlamına gelir. Arap edebiyatında yazarı belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılır. Bazen yazar ya da şairler edebiyata yeni başladıklarında eserlerinin sonuna La Edri yazarlar.

Favela Nedir?

Favela Nedir?

Favela; alt yapıdan yoksun (gece-kondu), derme-çatma evlerden oluşan uçsuz bucaksız mahalleler anlamına gelir. Daha çok yabancı ülkelerdeki dış varoş, gece -kondu mahallelerini ifade etmek için kullanılır. Türkiye'deki karşılığı varoş olabilir. Dünyadaki en bariz örnek; Güney Amerika'da Brezilya'nın Sao Paulo kentidir.

Nüfus Piramidi Nedir?

Nüfusun, cinsiyet, yaş, çalışan nüfus (15-64), tüketici nüfus (0-14 İle 65+), ortalama ömür durumlarını göstermeye yarayan grafiklerdir. Genellikle kadın ve erkek nüfus ayrı ayrı (sağlı-sollu) gösterilir.

Beyin Göçü Nedir?

Beyin göçü, iyi eğitim görmüş, kalifiye, nitelikli, seçkin, uzman ve yetenekli işgücünün yetiştiği az gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkeden, gelişmiş bir ülkeye en verimli olduğu dönemde çalışmak, araştırma yapmak için yapılan göçler olarak tanımlanabilir.

Yaş Bağımlılık Oranı Nedir?

Bir ülkede çalışan (15-64) her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu çalışmayan (0-14 ile 65+) kişi sayısıdır. Bu oran çocuklar için ve yaşlılar için ayrı ayrı hesaplanarak ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ortaya çıkarılır.

Nüfus Nedir?

Nüfus kısaca, sınırları belirli herhangi bir yerde (bölgede, alanda, ülkede vs. gibi) belirli bir tarihte yaşayan insan sayısı olarak tanımlanabilir. Şimdi yaptığımızda bu kısa tanımda iki şeyin altını çizmek istiyorum. Bunlardan birincisi sınırları belirli bir yer, ikincisi ise belirli bir tarih...

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Doğal Susam Ezmesi

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

 • Konu Anlatım Videoları
 • Tarih ve Coğrafya Haritaları
 • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
 • Soru Bankası
 • Soru Çözümleri
 • Ders Notları
 • Dokümanlar
 • Proje ve Performans Ödevleri
 • Özel Dersler
 • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net