Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kronolojisi

Millî Mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji

 • 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
 • 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi
 • 22 Haziran Amasya Genelgesi
 • 23 Temmuz – 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
 • 4- 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
 • 20 – 22 Ekim 1919 Amasya Görüşmesi
 • 27 Aralık 1919 Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
 • 12 Ocak 1920 Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
 • 28 Ocak 1920 Misakı Milli Kararları’nın ilanı
 • 16 Mart 1920 İstanbul’un işgali
 • 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi’nin açılması

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN