Kurtuluş Savaşı Kronolojisi

1918-30 Ekim

Osmanlı Devleti ile Birinci Dünya Savaşı galibi ülkeler arasında savaşı sona erdiren Mondros Mütarekesinin imzalanması.

1918-31 Ekim

Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'da konuşlanmış bulunan 7. Ordu'nun komutanlığını Alman general Liman Von Sanders'den devralması.

1918-1 Kasım

İttihat ve Terakki Fırkası'nın son kongresinin İstanbul'da toplanması

1918-2 Kasım

Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve diğer bazı İttihat ve Terakki liderlerinin İstanbul'u terketmeleri.

1918-8 Kasım

Britanya ordusu birliklerinin Musul'u işgali.

19188 Kasım

Sadrazam Ahmed İzzet Paşa ve kabinesinin istifası.

1918-9 Kasım

Britanya ordusu birliklerinin İskenderun'u ve Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını işgali.

1918-11 Kasım

Ahmed Tevfik Paşa'nın sadrazam tayin edilerek yeni Osmanlı hükümetini kurması.

1918-12 Kasım

Bir Fransız tugayının İstanbul'a girişi. Ertesi gün Britanya, Fransa, ve Yunanistan savaş gemilerinden oluşan bir filonun İstanbul önünde demirlemesi ve karaya ilave birliklerin çıkması.

1918-12 Kasım

Fransız ordusu birliklerinin İskenderun'u işgali.

1918

13 Kasım

Mustafa Kemal Paşa'nın Adana'dan İstanbul'a gelişi.

1918-14 Kasım

Fransız ve Yunan ordusu birliklerinin Meriç Nehri'nin doğusuna geçerek Uzunköprü'yü ve Trakya demiryolu hattının Çatalca Hadımköy'e kadar uzanan bölümünü işgali.

1918-15 Kasım

Osmanlı ordusu birliklerinin Bakü'den çekilmesi. Şehrin takip eden günlerde Britanya birlikleri tarafından işgali.

1918

15 Kasım

Fransız ordusu birliklerinin Belen'i işgali

1918-18 Kasım

Osmanlı ordusu birliklerinin Tebriz'den çekilmesi.

1918

28 Kasım

Kazım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.

1918

1 Aralık

Yapılacak barış anlaşmasında Osmanlı Devleti Türk-Müslüman halkının haklarını savunmak üzere ilk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin İzmir, Trakya ve Doğu Anadolu vilayetlerinde kuruluşu.

1918

6 Aralık

Britanya ordusu birliklerinin Kilis'i.

1918

7 Aralık

Fransız ordusu birliklerinin Antakya'yı işgali.

1918

11 Aralık

Fransız ordusu birlikleri ile beraber yerli Ermenilerin Dörtyol'u işgali.

1918

17 Aralık

Fransız donanması gemilerinin Mersin'e çıkartma yapması ve Fransız ordusu birliklerinin şehri işgali.

1918

19 Aralık

Fransız ordusu birliklerinin Tarsus'u işgali. Dörtyol'da işgale karşı ilk silahlı direnişin gerçekleşmesi ile Güney Cephesi'nde (Batı kaynaklarında "Cilicia War") çatışmaların başlaması.

1918

20 Aralık

Fransız birliklerinin güney Anadolu'nun anahtarı Adana'yı işgali.

1918

21 Aralık

Osmanlı Meclis-i Mebusanının tek parti rejimi altında faaliyet göstermiş 1914-1918 Döneminin padişah tarafından sona erdirilmesi.

1918

21 Aralık

"Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin kuruluşu.

1918

23 Aralık

Fransız ordusu birliklerinin Osmaniye ve Islahiye'yi işgali.

1918

23 Aralık

Britanya birliklerinin Batum'u işgali.

1918

27 Aralık

Güney'de Fransız işgal bölgesinin Pozantı ve Gülek Boğazı'na kadar genişletilerek Çukurova'nın tamamı üzerinde işgalin tamamlanması.

1918

30 Aralık

Yunanistan'ın toprak taleplerini başlatılacak Paris Barış Konferansı'na sunmak amacıyla Kasım ayında Paris'e yaptığı bir ziyaretin ardından, Yunanistan Başbakanı Venizelos'un, İngiltere Başbakanı Lloyd George'a ilettiği bir nota ile, bu toprak taleplerinin Rodos (veya Meyis) adaları karşısından Marmara Denizi'ne kadar uzanan Batı Anadolu bölgesinin tamamını içerdiğini yinelemesi.

1919 3 Ocak Britanya ordusu birliklerinin Cerablus'u işgali.
1919 15 Ocak Britanya ordusu birliklerinin Antep'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
1919 22 Ocak Osmanlı ordusu birliklerinin Batum'u tahliye etmeye başlaması.
1919 2 Şubat Britanya ordusu birliklerinin Maraş'ı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
1919 27 Şubat Britanya ordusu birliklerinin Birecik'i işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
1919 8 Mart Fransız donanmasının iki gambotunun Zonguldak ve Karadeniz Ereğlisi'ne asker çıkarması.
1919 10 Mart Ahmed Tevfik Paşa hükümetinin düşmesi. Damat Ferit Paşa'nın ilk sadaretinin ilk hükümetini kurması.
1919 24 Mart Britanya ordusu birliklerinin Urfa'yı işgali. Yıl sonunda İngilizlerin yerini Fransız ordu birlikleri alacaktır.
1919 29 Nisan İtalyan birliklerinin Antalya'yı işgali.
1919 30 Nisan İngilizlerin Kars yönetimini Ermenilere bırakması.
1919 15 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin İzmir'e çıkışı. İzmir'in işgalinin başlaması. Hasan Tahsin'in ilk kurşunu. Albay Fethi Bey'in "Zito Venizelos" diye bağırmayı reddettiği için süngülenmesi. Sarıkışla'daki silahsız Türk askerlerinin katledilmesi. Gün içinde farklı tahminlere göre 300-400 Türk sivilin öldürülmesi, yaralanması, taciz veya tecavüze uğraması.
1919 16 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın Bandırma vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesi.
1919 16 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Urla, Çeşme, Karaburun ve sakız midilli sisam ahikerya ipsara adalarını işgali Seferihisar'ı işgali.
1919 18 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Söke'yi işgali.
1919 19 Mayıs Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basması.
1919 19 Mayıs Damat Ferit Paşa'nın İzmir'in işgali nedeniyle dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin ikinci kabinesini kurması.
1919 21 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Menemen ve Torbalı'yı işgali.
1919 22 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Selçuk ve Bayındır'ı işgali.
1919 23 Mayıs Sultanahmet Mitingleri'nin birincisinin gerçekleştirilerek Halide Edip'in tarihi bir konuşma yapması (mitingler 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919 ve 13 Ocak 1920 tarihlerinde tekrarlanacaktır).
1919 23 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Foça'yı işgali.
1919 25 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Manisa'yı işgali.
1919 26 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Germencik'i işgali.
1919 27 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Aydın ve İncirliova'yı işgali.
1919 29 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Turgutlu'yu işgali.
1919 30 Mayıs Yunan ordusu birliklerinin Tire'yi işgali.
1919 1 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Ödemiş'i işgali.
1919 2 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Kınık ve Kiraz'ı işgali.
1919 3 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Nazilli'yi işgali.
1919 12 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Bergama'yı işgali.
1919 13 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Dikili'yi işgali.
1919 14 Haziran Yusuf İzzet Paşa komutasındaki Kuvayı Milliye güçlerinin Balıkesir'den hareketle Bergama'yı kuşatması ve Bergama Baskınını gerçekleştirmesiyle Yunan ordusunun 400 kadar zayiatla Bergama'yı terkederek Menemen'e çekilmek zorunda kalması.
1919 22 Haziran Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir tarafından Amasya Genelgesinin yayınlanması ile Sivas'ta ulusal ölçekte ve öncesinde Erzurum'da doğu vilayetleri için milletin istiklalini kurtarma amaçlı kongreler düzenlenmesi çağrısı yapılması.
1919 28 Haziran Yunan işgaline direnişin örgütlenmesi amaçlı birinci Balıkesir Kongresinin toplanması. Batı Anadolu'nun tamamını kapsayacak bir kongrenin Alaşehir'de toplanmasına karar verilmesi. Balıkesir'de aynı amaçla 10 Mart 1920 tarihine kadar ardarda beş kongre düzenlenecektir.
1919 30 Haziran Yunan ordusu birliklerinin Burhaniye ve Saruhanlı'yı işgali.
1919 21 Temmuz Damat Ferit Paşa'nın bir gün önce dağıtılmış olan kabinenin yerine ilk sadaretinin üçüncü kabinesini kurması.
1919 23 Temmuz Erzurum Kongresinin başlaması.
1919 4 Ağustos Erzurum Kongresinin çalışmalarını tamamlaması.
1919 16 Ağustos Batı Anadolu'nun tamamında direnişin örgütlenmesi amaçlı Alaşehir Kongresinin çalışmalarını tamamlaması ve düzenlenecek Sivas Kongresi'ne gönderilecek temcilcilerin seçilmesi.

1919

4 Eylül

Sivas Kongresinin başlaması.

1919

11 Eylül

Sivas Kongresinin çalışmalarını tamamlaması.

1919

30 Eylül

Damat Ferit Paşa'nın görevden alınmasıyla ilk sadaret döneminin sona erişi.

1919

6 Ekim

Ali Rıza Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.

1919

22 Ekim

Mustafa Kemal Paşa, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey'in (Heyet-i Temsiliye) Amasya'ya gelen Osmanlı hükümeti Bahriye Nazırı Hulusi Salih Paşa ile görüşmeleri sonucunda Amasya Protokolü'nün imzalanması.

1919

29 Ekim

Fransız ordusu birliklerinin İngilizlerin yerini alarak Maraş'ı işgali.

1919

31 Ekim

Sütçü İmam olayı ile Maraş'ta direnişin başlaması.

1919

21 Kasım

Fransız ordusu birliklerinin Mardin'i bir günlük işgal denemesi, şiddetli direnişle karşılaşacaklarını farkederek aynı gün şehri terketmek zorunda kalmaları.

1919

27 Aralık

Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi.

1920


Tarih

Olgu

1920

26 Ocak

Köprülü Hamdi Bey önderliğinde 40 atlı arkadaşının 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece Akbaş Cephaneliği Baskını'nı düzenlemesi.

1920

12 Şubat

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Maraş'ı terketmek zorunda bırakmaları.

1920

2 Mart

Ali Rıza Paşa kabinesinin düşmesi.

1920

8 Mart

Hulusi Salih Paşa'nın sadrazamlığa getirilerek kabinesi kurması.

1920

2 Nisan

Hulusi Salih Paşa kabinesinin düşmesi.

1920

5 Nisan

Damat Ferit Paşa'nın bir kez daha sadrazamlığa getirilerek kabinesini kurması.

1920

13 Nisan

Büyük Millet Meclisi seçimlerine ve Ankara'da hükümet kurulmasına karşı Damat Ferit Paşa hükümeti destekli Hilafet Ordusu hareketinin Düzce'de patlak vermesi.

1920

18 Nisan

Hilafet Ordusu hareketinin Bolu'ya yayılması

1920

20 Nisan

Hilafet Ordusu hareketinin Gerede'ye yayılması

1920

23 Nisan

Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılması ve 1. Dönem'in olağanüstü şartlarda çalışmalarına başlaması.

1920

25 Nisan

Hilafet Ordusu hareketinin Safranbolu'ya yayılması.

1920

25 Nisan

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Pozantı'yı terketmek zorunda bırakmaları.

1920

30 Nisan

Hilafet Ordusu hareketinin Çerkeş'e yayılması

1920

27 Mayıs

Güney cephesinde Kuvayı Milliye güçlerinin ilk kapsamlı askeri başarısını teşkil eden Karboğazı Baskınında 500 Fransız askerinin esir edilmesi.

1920

2 Haziran

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kozan'ı terketmek zorunda bırakmaları.

1920

8 Haziran

Fransız askerlerinin Karadeniz Ereğlisi'nden çekilmeleri.

1920

18 Haziran

Fransızların Zonguldak üzerinde yoğunlaşarak şehrin tamamını ve resmen işgal etmeleri.

1920

22 Haziran

Yunan ordusu birliklerinin Akhisar'ı işgali.

1920

23 Haziran

Yunan ordusunun Batı Anadolu'da güney Marmara Bölgesi'nden Büyük Menderes Nehri'ne kadar uzanan bir hatta geniş çaplı bir taarruza geçmesi.

1920

24 Haziran

Yunan ordusu birliklerinin Salihli, Soma ve Kırkağaç'ı işgali.

1920

25 Haziran

Hilafet Ordusu hareketinin (isyanının) bastırılması, İstanbul hükümetinin Ankara hükümeti güçleri karşısından aldığı yenilgiler nedeniyle Kuva-i İnzibatiye'yi lağvetmesi.

1920

25 Haziran

Yunan ordusu birliklerinin Alaşehir'i işgali.

1920

28 Haziran

Yunan ordusu birliklerinin Kula'yı işgali.

1920

30 Haziran

Yunan ordusu birliklerinin Balıkesir'ı işgali.

1920

1 Temmuz

Yunan ordusu birliklerinin Edremit'ı işgali.

1920

2 Temmuz

Yunan ordusu birliklerinin Bandırma ve Biga'yı işgali.

1920

5 Temmuz

Yunan ordusu birliklerinin Buldan'ı işgali.

1920

8 Temmuz

Yunan ordusu birliklerinin Bursa'yı işgali.

1920

11 Temmuz

Yunan ordusu birliklerinin İznik'i işgali.

1920

20 Temmuz

Yunan ordusu birliklerinin işgali Trakya'ya yayarak Tekirdağ, Marmara Ereğli ve Çorlu'yu işgali.

1920

4 Ağustos

Yunan ordusu birliklerinin Gelibolu'yu işgali.

1920

11 Temmuz

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Birecik'i terketmek zorunda bırakmaları.

1920

31 Temmuz

Bir gün önce kabinesini yenilemek amacıyla istifa etmiş bulunan Damat Ferit Paşa'nın son hükümetini kurması.

1920

10 Ağustos

Sadrazam Damat Ferit Paşa, büyükelçi Bağdatlı Hadi Paşa, Maarif Nazırı (Eğitim Bakanı) Reşad Halis ve eski Maarif Nazırı Rıza Tevfik'in Sevr Antlaşması'nı imzalamaları.

1920

28 Ağustos

Yunan ordusu birliklerinin Uşak ve Afyonkarahisar'ı işgali.

1920

17 Ekim

Damat Ferit Paşa'nın son kabinesinin düşmesi.

1920

21 Ekim

Son Osmanlı sadrazamı Ahmed Tevfik Paşa'nın yeniden göreve tayin edilerek hükümetini kurması.

1920

22 Ekim

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Saimbeyli'yi terketmek zorunda bırakmaları.

1921


Tarih

Olgu

1921

6 Ocak

I. İnönü Muharebesi'nin başlaması. Savaş altı gün sürecek ve 11 Ocak'ta İsmet Paşa (İsmet İnönü) komutasındaki Türk ordusu birliklerinin zaferi ile sonuçlanacaktır.

1921

7 Mart

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Kadirli'yi terketmek zorunda bırakmaları.

1921

22 Mart

Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terketmek zorunda bırakmaları.

1921 23 Mart II. İnönü Muharebesi'nin başlaması. Savaş on gün sürecek ve 1 Nisan'da İsmet Paşa (İsmet İnönü) komutasındaki Türk ordusu birliklerinin zaferi ile sonuçlanacaktır.
1921 28 Mart Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Düziçi ve Bahçe'yi terketmek zorunda bırakmaları.
1921 1 Nisan Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Karaisalı'yı terketmek zorunda bırakmaları.
1921 11 Nisan Kuvayi Milliye güçlerinin Fransız ordusu birliklerini Urfa'yı terketmek zorunda bırakmaları.
1921 9 Haziran Fransız eski devlet bakanı Franklin Bouillon'un Fransız birliklerinin sürekli gerilediği Güney Cephesi konusunda bir anlaşmaya varmak üzere Fransa hükümetinin temsilcisi sıfatıyla Ankara'ya gelmesi.
1921 21 Haziran Türk ordusunun başlıca malzeme sevkiyat kanalı İnebolu limanının Yunan muhribi Kilkis ve destroyer Panthir tarafından bombalanması. Bombardıman 30 Ağustos günü tekrarlanacaktır.
1921 21 Haziran Fransızların Zonguldak'tan işgali kaldırarak askerlerini geri çekmeleri
1921 23 Ağustos Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlaması.
1921 13 Eylül Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi.
1921 20 Ekim Türk Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk ile Fransa hükümeti temsilcisi Franklin Bouillon arasında Güney Cephesi'nde savaşın sona ermesini sağlayan Ankara Mutabakatnamesinin imzalanması.
1921 15 Kasım Fransız ordusu birliklerinin Islahiye'yi boşaltmaları.
1921 7 Aralık Fransız ordusu birlikleri ile eşzamanlı olarak İngiliz işgal kuvvetlerinin Kilis'i boşaltmaları.
1921 25 Aralık Fransız ordusu birliklerinin Antep'i boşaltmaları.
1922
Tarih Olgu
1922 3 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Mersin'i boşaltmaları.
1922 5 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Adana, Ceyhan ve Tarsus'u boşaltmaları.
1922 7 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Osmaniye'yi boşaltmaları.
1922 8 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Erzin'i boşaltmaları.
1922 9 Ocak Fransız ordusu birliklerinin Dörtyol'u boşaltmaları.
1922 26 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başlaması. Meydan muharebesi beş gün sürecek ve 30 Ağustos'ta kesinleşen Türk zaferi sonrasında Büyük Taarruz başlayacaktır.
1922 27 Ağustos Afyonkarahisar ve Sincanlı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 30 Ağustos Kütahya, Altınyayla ve Demirci'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 31 Ağustos Banaz ve Sivaslı'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 1 Eylül Uşak, Seyitgazi, Gediz ve Kiraz'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 2 Eylül Eskişehir, Karahallı, Ulubey ve Dursunbey'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 3 Eylül Eşme, Ödemiş, Selendi, Tavşanlı, Emet, Güney, Buharkent ve Bigadiç'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 4 Eylül Bilecik, Bozüyük, Söğüt, Buldan, Bayındır, Tire, Simav, Kula ve Sarıgöl'ün Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 5 Eylül Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Kınık, Sındırgı, Susurluk, Pazaryeri, Domaniç, Alaşehir, Gördes ve Salihli'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 6 Eylül Balıkesir, Balya, Gönen, Savaştepe, Kepsut, Söke, İnegöl, Yenişehir, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 7 Eylül Aydın, İncirliova, Germencik, Kuşadası, İvrindi, Torbalı, Saruhanlı ve Turgutlu'nun Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 8 Eylül Manisa, Selçuk, Kemalpaşa, Burhaniye, Havran, Edremit'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 10 Eylül Orhangazi'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 11 Eylül Bursa, Gemlik, Orhaneli, Seferihisar ve Foça'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 12 Eylül Sandıklı, Haymana, Mudanya, Kırkağaç ve Urla'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 13 Eylül Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. 17 Eylül'e kadar sürecek 1922 İzmir Yangınının başlaması.
1922 14 Eylül Manyas, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bergama ve Dikili'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 15 Eylül Ayvalık'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 16 Eylül Çeşme'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 17 Eylül Bandırma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 18 Eylül Erdek, Biga, Çan, Karaburun ve Mahmudiye'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 20 Eylül Mihalıççık ve Sivrihisar'ın Yunan işgalinden kurtuluşu. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın eline geçmiş bulunan Bozcaada'nın alınması.
1922 21 Eylül Ayvacık'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 22 Eylül Emirdağ'ın Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 24 Eylül Bolvadin ve Çay'ın Yunan işgalinden kurtuluşu. Balkan Savaşı'nda Yunanistan'ın eline geçmiş bulunan Gökçeada'nın alınması.
1922 25 Eylül Lapseki'nin Yunan işgalinden kurtuluşu.
1922 3 Ekim Mudanya Mütarekesi görüşmelerinin başlaması.
1922 11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması ile savaşın fiilen sona erişi.
1922 1 Kasım Padişahlığın kaldırılması.
1922 17 Kasım Osmanlı padişahı VI. Mehmet Vahidettin'in İstanbul'dan ayrılması.
1923
Tarih Olgu
1923 17 Şubat İzmir İktisat Kongresi'nin açılışı.
1923 24 Temmuz Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
1923 23 Ağustos Müttefik birliklerinin Lozan Antlaşması çerçevesinde İstanbul'dan ayrılmaya başlamaları.
1923 9 Eylül Cumhuriyet Halk Fırkası'nın (CHP) kuruluşu.
1923 23 Eylül Son müttefik birliklerinin İstanbul'dan ayrılması.
1923 6 Ekim Bir gün önce Üsküdar'ı teslim alan Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin şehrin yönetimini almak üzere İstanbul'a girişi. 7 Ekim tarihinde Şile, 8 Ekim tarihinde Çatalca'ya kadar tam denetimin sağlanması.
1923 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı.
Türk Kurtuluş Savaşı
Kavramlar Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi - Türk Kurtuluş Savaşı'nın Düzenlenmesi - Kuvâyi Milliye - Milli Cemiyetler
Kongreler Amasya Genelgesi - Erzurum Kongresi - Balıkesir Kongresi - Alaşehir Kongresi - Sivas Kongresi - Amasya Protokolü
Muharebeler İngiliz: İstanbul'un İşgali
İç Cephe: Kuva-i İnzibatiye - Anzavur Ayaklanması - Çerkez Ethem Ayaklanması - Çopur Musa Ayaklanması - Demirci Mehmet Efe Ayaklanması - Milli Aşiret Ayaklanması - Pontus Ayaklanması
Fransız : Maraş Savunması - Antep Savunması - Urfa Savunması
Yunan : İzmir'in İşgali - Aydın Savunması - Birinci İnönü Muharebesi - İkinci İnönü Muharebesi - Kütahya-Eskişehir Muharebeleri - Sakarya Meydan Muharebesi - Başkomutanlık Meydan Muharebesi
Ermeni : Oltu Muharebesi – Sarıkamış Muharebesi – Kars Muharebesi – Gümrü Muharebesi
Anlaşmalar Kronoloji
İtilaf Devletleri: Londra Konferansı - Osmanlı: Paris Barış Konferansı - Sanremo Konferansı - (Meclis-i Mebusan:) Misak-ı Milli - Sevr Antlaşması
Türkiye: Gümrü Antlaşması - Moskova Antlaşması - Londara Barış Konferansı - Ankara Antlaşması - Kars Antlaşması - Mudanya Mütarekesi - Lozan Konferansı - Lozan Antlaşması

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN