İlk okulda Hayat Bilgisi olarak başlayan ve çocuklarımızı hayata hazırlamayı amaçlayan ders, orta okulda sosyal bilgiler dersi adını alıyor. Görev ve sorumluluğu biraz daha artıyor. Bu evrede artık şu önemli soruyu sorar duruma geliyoruz. Neden Sosyal Bilgiler Öğreniyoruz? Evet bu soruyu sorabiliyor olmamız bile artık hayatı sorgulayabildiğimiz anlamına gelse de bu tabiki yeterli bir seviye değil. Çünkü sosyal bilgiler dersi esas itibariyle sosyal sorumluklarının farkında ve önemli toplumsal görevleri alabilecek, hayatı ve çevresinde olup bitemleri sorgulayabilen ve makul cevaplar arayan etkin vatandaşlar yetiştirme hedefine ulaşmak için daima daha fazlasını arzuluyor.

Öyleki sosyal bilgiler bedeninde hem tarihi hem de coğrafyayı barındırıyor. Böylesine iki önemli alana dair formatif bilgileri orta okul öğrencilerimize 5, 6, 7. sınıflarda sosyal bilgiler (coğrafya+tarih karması), 8. sınıfta ise T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi çatısı altında veriyor.

Sosyal Bilgiler Özel Ders Al!

9. sınıftan itibaren ise Coğrafya ve Tarih gibi iki güzide alanda daha detaylı bilgiler ile sosyalleşme ve kendini tanıma serüveni tüm heyecanı sürüyor.

Ara Hatırlatma

Bu noktada öğrencilerimize önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Her ne kadar sözü edilen iki branş da sosyal bilimler alanına dahil olsalar da tarih coğrafya dersine nispeten daha ezber yığını halini alıyor. Bu sebeple mutlaka günlük ve düzenli ders tekrarları şart. Coğrafya dersine gelince. Coğrafya alanında nispeten ezber ve kalıp bilgilerin daha az olduğunu söylemek mümkün. Özellikle coğrafya müfredatına ait alt içerikler daha somut, daha görsel daha gözlemlenebilir bilgilerden oluşuyor.

Coğrafya 9. ve 10. sınıf müfredatını iyi öğrenen bir öğrenci için 11. ve 12. sınıf konuları çok fazla zorlayıcı olmayacaktır. Çünkü özellikle sınav kaygısı taşıyan bir toplum olarak, can alıcı üniversite sınav soruları 9. ve 10. sınıf konularından çıkıyor. 11.ve 12. sınıf soruları daha genel bilgiler.

Coğrafya Dersinde Neden Başarısızım?

Bir başka önemli husus ise özellikle 9. sınıf coğrafya dersi ünitelerinde özellikle de ilk konular daha soyut içeriklerden oluştuğu için öğrenilmesi zor gelebiliyor. Bu aşamada sınıfta işlenen ders konularına günü gününe tekrar edilemeli, ödev ve etkinlikler mutlaka zamanında yapılmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde özellikle sınav öncesi donemlerde takviye etütler ve coğrafya özel ders alınmalıdır.

Başarmak için

Unutmayalım ki beyin ve öğrenme olayı dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bilgilerin anlamlı birer mesaj halinde bireye ulaşması gerekir. Yani kısacası beynimiz anlamlandıramadığı bilgileri öğrenemez. Bilgileri birer yığın olmaktan kurtarabilmek için anlamlandırmak şart. Bu da dersi derste öğrenmekle ve düzenli konu tekrarı yapmakla mümkün oluyor. Konu tekrarı iki ayrı yoldan yapılmalı. Önce konu bilgisi eksiği giderilme akabinde (sonrasında konu ile ilşkili test soruları çözülmeli, etkinlikler yapılmalıdır.

Hepinize başarılar dilerim.