Hayatı Anlamak ve Yorumlamak İçin Sosyal Bilgiler


Neden Sosyal Bilgiler ÖğreniyoruzDaha küçücük bir çocukken, sosyal bilgilerin ne anlama geldiğini bile bilmezken ilk hayatımıza giren bir kavramdır sosyal bilgiler. Bireyin sosyalleşmesinin çok önemli olduğu dünyamızda gerek hayat okulunda gerekse örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sosyalleşmemiz beklenir bizlerden.


Peki neden önemlidir sosyal bilgiler?

Aslına bakılırsa sosyal bilgileri önemli kılan temel etken sosyalleşmenin çok önemli olmasıdır. Akademik başarı bir yönüyle sosyal başarı ile desteklenmedikçe gerçekten başarılı olmuş sayılmaz birey. Bu kapsamda değerlendirildiğinde bireyin sosyalleşmesi, hayatı anlaması, çevresinde yaşadığı bölgede, ülkede ve geniş çaplı düşünüldüğünde dünyada neler olup bittiğini anlaması ve de yorumlayabilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Böylelikle sosyal bilgilerin ne kadar önemli olduğu tüm bilimsel verileriyle bir kez daha ortaya konulmaktadır.Sosyal Bilgiler Sayesinde Dünyayı Tanımak, Anlamak, Yorumlamak

Sosyal başarı ile akademik başarı birbirini temelden etkileyen iki anahtar kavramdır. Bireyin akademik anlamda başarılı olmasını bekliyorsak onu dünyanın sosyal bilgileriyle donatmamız gerekmektedir. Pek çok yaşanmış örnekte de görebileceğimiz gibi hayatın dinamiklerini bilmeyen bu bilgilerden yoksun insanlar gerçekten başarılı olamazlar.

Akademik zekası çok iyi olan ancak iletişim becerisi pek fazla gelişmemiş bir kişiyi bu kapsamda örnek olarak inceleyelim. Birey, akademik yönden her ne kadar gelişmeye müsaitse de iletişim kurma becerisi yeterli değilse ve kendini ifade edememe bir sorunu varsa bu durum o kişinin başarı yolunu bir yerde kesintiye uğratacaktır.

 

Günlük hayatta, etrafımızda ya da yakın çevremizde de bu ve buna benzer sosyal yetersizliklerin kişilerin hayatlarını ne denli derinden etkilediklerini de gözlemleyebiliriz.

 

Yücel Kesen

Editör