Genel Sağlık Bilgileri

Sağlık Alanında Çok Sayıda İçerik

Bilim ve Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Konuk Yazarlarımızdan Makaleler

Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri

Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri

Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri

Osmanlı Devleti, Tanzimat döneminde Batı’nın ilim, fen, sanat, imar vb. araçlarında bulduklarından faydalanmaya çalışır. Aslında Osmanlı, 15-17. yüzyıllarda ileri seviyededir. Batı yıllarca Ortaçağın karanlık dünyasını yaşarken; Osmanlı için böyle bir durum söz konusu değildir. Batı’nın Doğu’nun zenginliklerini elde etme çabaları ve Haçlı Seferleri Batı’ya yön çizer. Avrupa devletleri zamanla bilim, teknoloji ve askeri alanlarda üstünlük kurmaya başlar. Osmanlı devlet adamları durumu fark ettiğinde Osmanlının aleyhine bir dünya vardır artık. Sultan Üçüncü Ahmed Han döneminde Avrupa devletleri ile siyasi ilişkiler kurulur. Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Paris’e gönderilir. Daha sonra matbaa kurulur. Ayrıca, orduda, eğitimde, bilim ve teknolojide, sağlık vb. raporlar hazırlanır. Sultan Birinci Mahmud, Sultan Üçüncü Mustafa, Sultan Üçüncü Selim ve İkinci Mahmud Han zamanlarında önemli yenilikler yapılır. Yeniçeri Ocağı kaldırılır, yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı ile yeni bir ordu kurulur. Ordunun talim ve terbiyesine önem verilir. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun kurulur. Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane açılır.

Akıl ve Zekâ Arasındaki Farklar

Akıl ve Zekâ Aynı Şeyler midir?

Akıl ve Zekâ

Akıl ve zekâyı günlük hayatta aynı anlamda kullanıyoruz. Aslında bu iki kavram aynı anlamı taşımıyor. Akıl yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünebilme ve görüş bildirme yeteneğine denir. Zekâ ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir.

Akıl insanı insan yapan, insan için hayati önem taşıyan özelliklerden biridir. Bizler akıl yardımı ile bir konu hakkında düşünebilir ve fikirler önerebiliriz. Kendi davranışlarımızda akıl sayesinde kontrol altına alabiliriz. Akıl insanlara yol gösterir, bir hastalık olmadığı sürece herkesin aklı vardır. Bazı insanlar, aklın beynimizin bir bölümünde yer aldığını düşünür. Fakat akıl soyut bir kavramdır. Beynin hiçbir yerinde bulunmaz.

Doğal Köy Ürünleri

Organik Ürünlerle Sağlıklı Bir Hayat

Son yıllarda dünyada meydana gelen iklimsel değişiklikler, basın yayın organlarında genişçe yer alan küresel ısınma haberleri gösteriyor ki dünyamız giderek kirleniyor ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma ümitlerimizi kaybediyoruz.

Aslında herşey biz insanların elinde, fakat şahsi hırslarımız yüzünden bilinçli ya da bilinçsizce yaşadığımız çevreyi, ormanlarımızı, su kaynaklarımızı, diğer canlıları hızla ve sür'atle yok ediyoruz.

Coğrafya Derslerinde Başarılı Olma Yolları

İlk okulda Hayat Bilgisi olarak başlayan ve çocuklarımızı hayata hazırlamayı amaçlayan ders, orta okulda sosyal bilgiler dersi adını alıyor. Görev ve sorumluluğu biraz daha artıyor. Bu evrede artık şu önemli soruyu sorar duruma geliyoruz. Neden Sosyal Bilgiler Öğreniyoruz? Evet bu soruyu sorabiliyor olmamız bile artık hayatı sorgulayabildiğimiz anlamına gelse de bu tabiki yeterli bir seviye değil. Çünkü sosyal bilgiler dersi esas itibariyle sosyal sorumluklarının farkında ve önemli toplumsal görevleri alabilecek, hayatı ve çevresinde olup bitemleri sorgulayabilen ve makul cevaplar arayan etkin vatandaşlar yetiştirme hedefine ulaşmak için daima daha fazlasını arzuluyor.

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Hayatı Anlamak ve Yorumlamak İçin Sosyal Bilgiler


Neden Sosyal Bilgiler ÖğreniyoruzDaha küçücük bir çocukken, sosyal bilgilerin ne anlama geldiğini bile bilmezken ilk hayatımıza giren bir kavramdır sosyal bilgiler. Bireyin sosyalleşmesinin çok önemli olduğu dünyamızda gerek hayat okulunda gerekse örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sosyalleşmemiz beklenir bizlerden.

Özgüven Nedir?

Nedir Bu Özgüven?

 

ÖzgüvenSon zamanlarda hemen herkesin günlük yaşamda sıklıkla kullanır olduğu bir kavram, özgüven.. Öz ve güven kelimelerinin birleşiminden oluşan ve günlük kullanımda kişinin kendisine güven duyduğu, kendisini değerli ve önemli algıladığını anlatmak için kullanılan bir ifade.

 

Bilimsel bir tanım olarak da “Kişinin kendi değeri hakkındaki öznel değerlendirmesi; kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumu.

 

İnsan psikolojisinde; düşüncenin duyguları, duyguların da davranışı doğurduğu uzun zamandır bilinmekte. Öyleyse özgüven bir düşünce midir, duygu mudur yoksa davranış mıdır? Özgüven bir davranışsa bunun arka planında mutlaka bir duygu olmalıdır, eğer bir duyguysa arka planında bir düşünce olmalıdır.

 

Özgüven sahibi olduğunu düşünen bir insan;  “Zihinsel gücümü doğru ve ahlaki yönde kullanıyorum, çoğu insan tarafından sevilen bir insanım, sadece var olduğum için değerliyim gibi sağlıklı kabul edilebilecek düşünceler üretebileceği gibi, bir sosyal ortamda en zeki benim ya da ben olmalıyım, herkes benden akıl almaya muhtaç, bulunduğum ortamda herkes beni sevmeli ve önemsemeli çünkü ben üstün olanım, herkesin ilgi odağı ben olmalıyım ve herkes beni dinlemeli, başkalarının düşünceleri değersiz ve işe yaramaz olduğu için ben istediğim an başkalarının sözünü kesebilirim gibi sağlıklı kabul edilemeyecek düşünceleri de içerebilir.

Zararlı Alışkanlıklar ve Çocuklarımız

Çocuklarımızı Zararlı Alışkanlıklardan Nasıl Koruyabiliriz?

 

Çocuklarımızı Zararlı Alışkanlıklardan Nasıl Koruyabiliriz?Çağımızın temel ve odaklanılması gereken en önemli sorunlardan biri zararlı alışkanlıklardır. Zararlı alışkanlıklara başlama yaşının ilkokul çağlarına kadar düştüğü görülmektedir. Özellikle sigaranın ilkokul öğrencileri arasında kullanımının gittikçe yaygınlaştığı bir süreci yaşıyoruz. Bun da ekonomik ve dolayısıyla buna bağlı sosyal ve toplumsal yapıdaki bozulmaların da etkisi büyüktür. Bu tür zararlı alışkanlıkların ticaretini yapan yerler olayın ekonomik; arkadaş ortamında uzatılan tek bir sigara, sigara içenlere benzeme çabası, sigaranın onları daha olgun gösterdiği düşüncesi, anne ve babanın bu zararlı alışkanlıkları çocuğun yanında kullanması da olayın sosyal ve toplumsal etkilerini gözler önüne seriyor.

Bir Öğrencinin Gözünden: "Çocuklarda Öz Güven Problemi"

"Öz Güven" Kavramını İyi Anlamak!

 

Çocuklarda Özgüven ProblemiÖz güven insanoğlunun yüzyıllardır aşamadığı bir problemdir. Aslında bu problemin varoluş hikâyesi, içimizden bazılarının parmak kaldırıp öğretmenim ben burayı anlamadım, bazılarınınsa inşallah beni kaldırmaz deyip kafayı sıraya gömdüğümüz yıllara kadar gider. Problemin kökenine indiğimizde göreceğiz ki sorulmuş herhangi bir soruya askeri disiplin içinde parmak kaldırarak cevap verilmesi baş aktör olacaktır. Şöyle açıklayayım; eğer herhangi bir soruya parmak kaldırarak cevap verilmemiş olsaydı şayet bu sefer parmak kaldıranların sorunun cevabını bildiğini kaldırmayanların da bilmediği anlaşılmayacaktı. Yani parmak kaldırmayanlar ben soruyu bilmiyorum herkes biliyor bir ben bilmiyorum ezikliğini yaşamayacaklardı. Daha o yıllarda sırf sınıf içinde disiplini sağlamak adına yapılan bu uygulama aslında bu gün çoğu insanın yaşadığı öz güven sorununun ötelenmiş, bastırılmış halidir. Halbuki sorulan her soruya kimsenin parmak kaldırmadan bir sohbet ortamında gibi vereceği değişik yanıtları görmek o yıllarda bizlerin ufkunu genişletecek ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğretecek bireyler yapacakken çoğu kişiyi kendine güveni olmayan bireyler haline dönüştürdü.

Dijital Ders Araçları

Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Eğitime Etkileri

 

Bilim ve teknoloji hiç şüphesiz son sürat gelişimine ve yeniliklere devam ediyor. Ulaşım, sağlık, tekstil, uzay, gıda, kimya, ilaç ve ismini sıralayamadığımız pek çok bilim sahasında çalışmalar ve netice itibariyle yeni ürün ve üretimler devam ediyor. Basın ve yayın organlarından her gün yeni bir icat ya da keşif haberi okuyabiliyoruz.

 

Yapılan bunca bilimsel çalışma netice itibarariyle insanlığı bambaşka noktaları taşıyor, taşıyacak...Bu makalede ele almaya çalışacağım konu bütün ilgi ve ihtiyaç alanları bir yana bilim ve teknolojik ilerlemelerin eğitime olan katkıları olacak.

Osmanlı Hanedanı'nın Ülkeden Kovuluşu ve Mal Varlıklarının Akibeti (!)

“Şu köpek kadar dahi talihli değilim. O vatanımı görecek, suyunu içecek, ekmeğini yiyecek…. Ama ben…”

Bu insanı kahreden cümleleri kuran kişi, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ‘Son Saraylı’ Neslişah Sultan’ın babası Ömer Faruk Efendi‘den başkası değildir. Yıl 1952′dir. Eşi Mihrişah Sultan köpeğiyle birlikte vapura binerken vatan hasretinin buruklaştırdığı içini kelimelere böyle dökmüş Ömer Faruk Efendi.

Nükleer Enerji ve Türkiye

Sabahın acımasız ayazı vücuduma vuruyor. Ben ise pardüsemin içinde büzüşerek görev yaptığım okula doğru yol alıyorum. Yol alırken de ülkemin içinde bulunduğu sorunları düşünüyor, kendi çapımda çözümler bulmaya çalışıyorum. Nihayet görev yaptığım okulun sıcak kapısı görünüyor, sıcak kapısı diyorum çünkü içeride eğitim yapmaya uygun sıcak bir ortamın olduğunu biliyorum. O sıcaklığı düşünerekten giriyorum içeriye. Öğrencilik hayatımda, Lise son sınıfa kadar kış aylarında okul benim için bir düşman gibiydi. Çünkü okulda sıcak bir ortam yoktu. Okulda ilk dersim 9-A sınıfındaydı. Sınıfa girdiğim zaman öğrencilerin yüz hatlarından sıkıntılı olduklarını anlıyordum. Sorunun ne olduğunu öğrendiğimde benim de yüz hatlarım sıkıntılı bir hal alıyordu. Gündüz o cadde senin, bu cadde benim oyun peşinde koşan çocuklar, nereden bilebilirlerdi ki akşam elektriklerin kesilmesi nedeniyle okul derslerine çalışamayacaklarını. Ertesi gün öğrenci okula isteksiz gelmekteydi. Öğrencinin bu hali antremansız maça çıkan bir boksörün halinden farksızdı. Benim gibi genç eğitimcilerin pek alıış olmadığı "Akşam elektrikler kesildi, ders çalışamadım" cümlesi son zamanlarda kulaklarımızı tırmalar oldu. Yıllanmış şarap diyebileceğimiz öğretmenlerimiz ise eski bir nostaljiyi tekrar anımsadılar. Peki bu elektriklerin kesilmesinin nedeni neydi? Giderek artan enerji ihtiyacna karşın, niçin bugüne kadar önlem alınmamıştı. Sorun büyüktü ve giderekte büyümekteydi. Enerji açığını kapatmak için ne yapılabilirdi? Nükleer santraller kurmak enerji açığını giderebilir miydi? Öğrencilerin bu sorunlara boş gözlerle baktıklarını gördüktükten sonra, öğrencilere alternatif enerji kaynaklarını ve en önemlisi olan Nükleer Enerjiyi anlatmam gerektiği yargısına vardım.

Geçmiş, Bugün ve Gelecek Döngüsü

Geçmiş, zamanda bitti ama zihinlerimizde hep "bugün"e kaldı... Gelecek, zamanda yaşanmadan zihinlerimizde birçok kez "bugün" yaşandı... "Bugün" yine kendisi olamadı... Geçmiş'i ayıklarken de geleceği düşlerken de kendini hep unuttu "bugün"... Gelecek bugün, bugün de dün oldu ve yine kendi varlığını sorguladı "bugün"...

Tarık KAYA

Psikolojik Danışman

Yansımalar

 • Zarar gördüğümüzde içimizde oluşan yangın, birine zarar verdiğimizde oluşan yangından önce küllenir...
 • Yaşam yolculuğunda yaşadığım pişmanlıklarda, vicdanımın parmaklıklarından daha kalın bir parmaklık, vicdanımın sesinden daha rahatsız edici bir ses duymadım...Ve bu denli rahatsız olduğum vicdanım, her pişmanlığımda beni iyiye, doğruya ve sevgiye yönelten bir fenere de dönüştü..

Çocuk ve Disiplin

Disiplin, bütün aileyi ilgilendiren herkes için açık ve net olan kurallar olarak tanımlanmaktadır. Disiplin, çocuğun istenilen şekilde davranması için uygulanan tutarlı kurallar bütünüdür.

İnsanların çocukları ile sorun yaşamaya devam etmelerinin en önemli nedeni çocuklarına gösterdikleri doğru yaklaşım konusunda tutarlı olamamalarıdır. Tutarlı ve uzun süre devam edilmeyen hiçbir yöntem olumlu sonuç vermeyecektir.

Bir çocuk, dışarıdan denetleme (baskı/tehdit) yoluyla, sizin denetiminiz devam ettiği sürece iyi ya da olumlu davranabilir, fakat denetim kalktığı ya da yalnız kaldığı an baskı altındaki davranışları yapmaya başlayacaktır. Önemli olan iç denetimin (Vicdan-Ahlak denetiminin) kazandırılmasıdır. Vicdan denetimi, çocukta, anne babanın etkili iletişim yoluyla uzun zaman içersinde oluşturacağı, “zihinsel bir jüriye” benzetilebilir, çocuk yaşam sürecinde kararlar verirken kendi zihnindeki bu sanal jüriye danışır ve en akılcı kararı verir.

Akademik Pencere

Özel Hocadan Evde Birebir Özel Ders

Şekersiz Doğal Karadut Şurubu

Öğrenci Kütüphanesi

YK Akademi

 • Konu Anlatım Videoları
 • Tarih ve Coğrafya Haritaları
 • Coğrafya Grafik ve Diyagramları
 • Soru Bankası
 • Soru Çözümleri
 • Ders Notları
 • Dokümanlar
 • Proje ve Performans Ödevleri
 • Özel Dersler
 • Yardımcı Hizmetler
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net