Balkan savaşlarında gösterdiği müdafaa ve direniş ile tanınan Esat Paşa, Çanakkale’de de büyük başarılara imza atmıştır. 1862'de Yanya’da doğan Esat Paşa 1952 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

25 Nisan 1915'de İngiliz, Fransız, Anzak ve diğer sömürge birliklerinin Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerinde karaya çıkarma yapmasıyla Çanakkale kara savaşları başlamış oldu. Haziran ayına kadar süren saldırılar Türk kuvvetleri tarafından kahramanca karşılandı ve düşmanın geri çekilmesi sağlandı. Bu olaylar üzerine tekrar saldırı kararı alan İtilaf güçleri Türk mevkilerini sürekli ateş ve bombardıman altında tuttular.

Bu sırada Gelibolu Yarımadasındaki savunma güçlerimiz iki kısma ayrılmıştı. Esat paşa kuzey grubu komutanı, kardeşi Vehip Paşa'da güney grubu komutanı sıfatıyla düşmanın kuvvetli saldırılarına karşı direniş gösterdiler. Esat Paşa İngiliz ve Fransız birliklerinin Arıburnu’na yaptıkları taarruzlar karşısında zor şartlar altında düşmanı karşılamış ve geri püskürtmüştür. 6 Ağustos'ta başlayan düşman taarruzunu, Conkbayırı’nı korumakla görevli Esat Paşa emrindeki güçlerimiz karşılanmış ve düşman yenilgiye uğratılmıştır. Ağustos ayı sonuna kadar devam eden savaşlar sonunda İtilaf Devletleri mevki yönünden çok önemli olan Conkbayırı’nı ele geçirememiş ve Çanakkale'yi geçerek İstanbul'u işgal etme emelleri gerçekleşmemiştir. Esat paşa Mustafa Kemal'inde bu bölgede Anafartalar savaşlarında zafer kazanmasında büyük pay sahiptir. Çünkü Mustafa Kemal’in Anafartalar kumandanlığına atanmasını O sağlamıştır.