Kabinet Sisteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle binanın derslik olarak kullanılabilecek tüm alanları tespit edilmelidir.

Alanların tespitinden sonra muhtemelen öğretmen sayısı derslik sayısından gene de fazla olacak ve bu nedenle bazı derslikler ortak kullanılacaktır. Bu da detaylı düşünülerek planlanacak bir aşamadır. Bir diğer önemli nokta dersliklerin yerlerini belirlemektir. Bu kısımda dikkat edilecek en önemli nokta aynı branşları ya da yakın bölümleri bir araya getirmektir.

Derslik programı yapılırken öğrencilerin derslikler arası dolaşımı göz önüne alınmalıdır. Öğrencinin çok fazla gezmesinin en aza indirilmesi gerekir. Sınıf ortamının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi, ders kalitesinin artırılması, yeni ders anlatım metotlarının daha iyi uygulanabilmesi için dersliklerde kullanılacak teknik malzemenin belirlenmesi gerekir.