Klasik Sistemle Karşılaştırılması

 • Klasik sistemde öğrenci derslerin tamamını bir derslikte görmektedir.
 • Derslik sisteminde öğrenci tüm dersleri o dersin kendi dersliğinde görecektir.
 • Klasik sistemde öğrenci öğretmeni ve dersi bekleyen pasif bir konumdadır.
 • Derslik sisteminde öğrenci derslik değiştirme zorunluluğu olduğundan dersleri takip eden aktif bir konuma geçmektedir.
 • Klasik sistemde derslikler amacına uygun düzenlenememektedir.
 • Derslik sisteminde her dersin ayrı dersliği olduğundan derslikler dersin özelliğine göre rahatlıkla düzenlenebilmektedir.
 • Klasik sistemde öğretmenlerin tamamı bir dersliğe girdiğinden öğretmenlerin sınıfı ve dersi algılama düzeyinde faklılık olmamaktadır.
 • Derslik sisteminde dersliği öğretmen ve öğrenciler birlikte düzenleyeceğinden dersi ve dersliği algılama düzeyi üst seviyelerdedir.
 • Klasik sistemde öğretmenlerin, öğretmenler odasından başka özel mekanları bulunmamaktadır.
 • Derslik sisteminde öğretmen kendi dersliğini diğer öğrenci ve veli görüşmelerini de yapabileceği bir büro olarak tasarlayabilmektedir.
 • Klasik sistemde öğretmenler ve öğrencilerin proje çalışmalarını yapacakları ve bu çalışmaları saklayacakları mekanları bulmaları her zaman kolay olmamaktadır.
 • Derslik sisteminde proje çalışmaları yapılabilecek ve bu çalışmaların muhafaza edilecekleri yerler üretilebilmektedir.
 • Klasik sistemde öğrenci oturduğu sıra ile neredeyse özdeşleşmiş durumdadır. Bu durum öğrenci için sonraki dönemlerde farklı öğrenme ortamlarına girdiği zaman öğrenmesini engelleyecek ortamların oluşmasına sebep olabilir.
 • Derslik sisteminde öğrenci öğrenmeyi ve yaşamayı farklı ortamlarda gerçekleştirdiğinde sonraki dönemlerde farklı öğrenme ortamlarına girmesinden fazla etkilenmemektedir.
 • Klasik sistemde sürekli aynı ortam içerisinde bulunan öğrenci ve öğretmenler ortam içerisindeki fiziksel olumsuzlukların farkına varmamaktadır.
 • Derslik sisteminde sürekli ortam değişikliği yapıldığından ortamlardaki olumsuz fiziksel değişimler öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edilmektedir.