Kabinet Nedir?

Daha önceden uygulanan eğitim modelinde sınıfta öğretmen, ders kitabı ve öğrenci, kapalı bir sistem oluşturmaktaydı. Oysa yeni uygulanmaya başlanan eğitim modelinde bu kapalı sistem açık hale getirilmiştir.  Eğitim sürecine yeni mekânlar ve zamanlar girmiştir.  Öğrenci merkezli yeni bir eğitim modelinin seçilmesi, sınıf içinde ve sınıf dışında değişik yeni eğitim modellerinden yararlanılmasını gündeme getirmektedir. Öğretmenin kritik önemi yeni uygulanmaya başlanan eğitim modelinde daha da artmaktadır. Bu model, öğrenciden olduğu kadar öğretmenden de çok şey beklemektedir.

Branş dersliği ya da bir diğer adıyla kabinet sistemi öğrenme ortamını geliştirmeyi, öğrenmeyi zenginleştirmeyi, öğrenciyi pasif halden aktif hale geçirmeyi amaçlamaktadır. Branş dersliği uygulamasının öğretmenler, öğrenciler ve kurum açısından faydaları şöyledir:

A) Öğretmenler

 • Branş dersliği uygulamasının asıl uygulayıcısı öğretmen olacağından sistemin öğretmene neler sağlayacağını öğretmenin iyi bilmesi gerekir.  
 • Bu sistem öğretmene yeni gelişen eğitim tekniklerinin tümünü kullanabilme imkânı sağlar.
 • Bu sistem öğretmene okul içinde özel bir odaya sahip olma imkânı verir. Öğretmen kendi dersliğinde, kişisel ve mesleki gelişimi adına planlama yapabilir, dersine daha kolay hazırlanabilir.
 • Bu uygulama öğretmeni doküman taşıma zahmetinden kurtarır.
 • Öğretmen dersle ilgili kaynaklarını sınıf dolabında hazır bulundurduğundan, istediği kaynağa ders anında bile çok çabuk ulaşır.
 • Dersliğinde yapacağı iyi bir planlama ile öğretmen, hem öğrencileriyle hem de velileriyle daha verimli görüşmeler yapabilir. 
 • Bu sistemde öğretmenlerin, sınıflarla öğretmenler odası ve diğer odalar arasında sürekli gidip gelerek yorulmayacak ve verimliliği artacaktır.

B) Öğrenciler

 • Branş dersliği uygulamasından en fazla etkilenecek olan öğrencidir. Bu nedenle öğrenciye bu sistem yeterince iyi anlatılmalı, öğrenci ikna edilmelidir. 
 • Branş dersliği uygulaması görsel öğrenmeyi hedefler. Öğrenci haritadan, fotoğraflardan, görüntülü filmlerden faydalanacak ve öğrenme daha üst seviyede olacaktır.
 • Öğrencilerimizin görsel malzemelerle göz göze olması ve birçok malzemeye dokunması, incelemesi, kaynak eserlere ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Bu ise öğrenmeyi daha kalıcı yapar.
 • Branş dersliği uygulaması öğrenciyi pasif halden aktif hale geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu sistem ile öğrenciler derslerine ilişkin pek çok uygulamayı sınıf ortamında yapma imkânı bulurlar.
 • Bütün bir yıl boyunca aynı sınıfta aynı sırada ders dinlemek, öğretmene ve tahtaya sürekli aynı açıyla bakmak bir monotonluktur. Branş dersliği uygulaması bu monotonluğu yok eder.
 • Öğrenciler kullandıkları öğrenci dolaplarının sorumluluğunu alarak sorumluluk sahibi bir öğrenci olma ve sorumluluğunu yerine getirme özelliğini de kazanmış olmaktadırlar.

C) Kurum

 • Bu düzenleme başlangıçta kurum için maliyetli görülebilir. Ancak dersliklerin donatımında veliler ve okul-aile birliği devreye sokulduğunda bu maliyet en aza indirgenecektir.
 • Bu sistem okulun ileriki yıllar için belirlemiş olduğu hedeflerine ve vizyonuna katkı sağlar.
 • Öğretmenlerin yetiştirilmesine katkı sağlar. Bu sistem öğretmenleri teknolojiyi kullanmaya zorlayacaktır. Bu da çalıştığı okulun başarısına yansıyacaktır.
 • Sınıfların öğretmene teslim edilmesi ve sürekli öğretmenin sınıfta olması nedeni ile ders araç gereçleri daha iyi korunacak, böylece okulun yıpranması en aza indirgenecektir.
 • Bir de materyallerin gezmesinden kaynaklanan yıpranma ortadan kalkacaktır.