Tundra İkliminin Genel Özellikleri, Yağış ve Sıcaklık Diyagramı

Tundra İkliminin Genel Özellikleri Şu Şekilde Özetlenebilir.

Tundra İklimi, sıcaklığın en düşük olduğu iklim tiplerinden biridir. Yağışlar ortalama 200-250 mm. kadardır. En fazla yağışlar yaz aylarında görülür. Doğal bitki örtüsü çalı, yosun ve yazın yeşeren kurakçıl otlardan oluşan tundralardır. 

!!!Pratik bir bilgiyi unutmamanız dileğiyle sizinle paylaşıyorum.

Unutmayınız! Tundra ikliminde;

  • İklim: Tundra
  • Bitki örtüsü: Tundra
  • Toprak tipi: Tundra

Tundra İklimi Yağış ve Sıcaklık Diyagramı'nı incelemek ve indirmek için bağlantıya tıklayın...