T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B.08.0.DHG.0.01.00.00-824.99/455 13/01/2012
Konu: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları

GENELGE
2012/03

2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları, Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümleri gereği ekli listede duyurulmaktadır. Öğretim programı değişen ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları ile ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçları ileri tarihte yayımlanacak Tebliğler Dergileri’nde ayrıca duyurulacaktır.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında da okul/kurumların ders kitabı ihtiyaçları MEBBİS ortamında alınacaktır. Bu nedenle, resmî ve özel bütün okul/kurumların 2012-2013 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyaçları okul/kurum yöneticileri tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilecektir.

Bu bağlamda;
1. Kitap Seçim Modülü, okulların veri girişine 23/01/2012 tarihinde açılacak ve 24/02/2012 tarihinde kapatılacaktır. Veri girişine yönelik iş ve işlemlerle ilgili detaylı açıklamalara, “Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”nda ayrıntılı olarak yer verilecek ve il millî eğitim müdürlüklerine ayrıca duyurulacaktır.
2. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da resmî ilköğretim ve resmî ortaöğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilecektir. Özel öğretim okul/kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ise ders kitaplarını ücreti mukabilinde temin edeceklerdir.
3. Ders kitaplarının baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimini gerektirdiğinden, kitap ihtiyacının okullardan erken alınması zorunlu hale gelmektedir.
4. “Ücretsiz Ders Kitabı Projesi” kapsamında satın alınacak kitap ihtiyacının belirlenmesinde, okullar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayıları esas alınmaktadır.
Satışa sunulacak kitapların baskı miktarının belirlenmesinde ise özel okul/kurumlar tarafından “Kitap Seçim Modülü”ne girilen sayılar veri olarak kullanılmaktadır.
Bu nedenle okul/kurum müdürlükleri, öğrenci ve öğretmen sayılarını dikkate alarak kitap ihtiyaçlarını belirleyecek ve “Kitap Seçim Modülü”ne belirlediği kitap sayısını girecektir.
5. İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları, internet bağlantısı olan başka bir okuldan veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden girilecektir.
6. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç bildirilecek ders kitaplarının tamamının listesi ve bu kitaplarla ilgili özel açıklamalara, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://dhgm.meb.gov.tr adresinde de yer verilecektir.
7. Kitap ihtiyacı belirleme ile ilgili iş ve işlemler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinde denetlenecek ve kitap ihtiyacını modüle girmeyen, yanlış, eksik veya fazla giren okul/kurumlar uyarılarak resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının zamanında ve doğru olarak sisteme girilmesi sağlanacaktır.
8. Okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim Modülü”ne girmeden önce okutulacak seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda belirlemeleri gerekmektedir. Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirler okul/kurum yöneticileri tarafından alınacaktır.
9. “Kitap Seçim Modülü”ne girilen kitap sayılarının eksikliği/fazlalığı ile veri girişini yapmayan veya eksik yapan okul/kurumlardan okul/kurum müdürleri ve il/ilçe millî eğitim müdürleri sorumlu olacak, bu iş ve işlemler Millî Eğitim Denetçileri ve Eğitim Denetmenleri tarafından da izlenecektir.
10. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı ile ilgili iş ve işlemler, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde MEBBİS ortamında bulunan “Kitap Seçim Modülü”nde gerçekleştirilecek, okul/kurum müdürlüğü veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa yazılı ya da sözlü olarak kitap ihtiyacı bildirilmeyecektir.
11. Kitap ihtiyacının “Kitap Seçim Modülü”ne girilmesi sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün (0312) 212 81 45/4139 numaralı telefonundan bilgi alınabilecektir.
2012-2013 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarının kitap ihtiyaçlarının, öngörülen süre içerisinde tam ve doğru olarak sisteme girilmesi için gerekli her türlü tedbir il ve ilçe millî eğitim müdürleri tarafından zamanında alınacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı