-Çağımızın en büyük liderlerinden biriydi. Türkiye'nin, dünyanın ileri ülkeleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. General Mc. Artur (ABD)

-Atatürk, yalnız Türkiye'nin değil bütün Doğu'nun Ata'sı idi. Altes Veli Han (Afganistan)

-Atatürk, kişilik ve yeteneğin dev gibi bir simgesiydi. National Tidense Gazetesi (Danimarka)

-Çökmüş bir ülkeye geçmişin tarihsel değerini geri veren Atatürk olmuştur. Massagero Gazetesi (İtalya)

-Atatürk, tarihte ülkesinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır. Le Morgen Bladet Gazetesi

-Atatürk Türkiye'yi utanma ve çöküntüye uğramaktan kurtardı. Gazete Polka (Polonya)

-Atatürk'ün ölümü yalnız Türk Ulusu için değil, O'nun örneğine muhtaç olan bütün doğu ulusları için de büyük kayıptır. Eleyyam Gazetesi (Suriye)

-Atatürk'ün ölümü gerek Türkiye için gerekse bütün dostları için derinliği ölçülmez bir kayıptır. İzvestia Gazetesi (Rusya)