• 1881

Mustafa'nın Selanik'te dünyaya gelmesi.

 • 1893

Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

 • 1895

Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.

 • 1899

Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.

 • 1902

Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisi'ne devam eder.

 • 11 Ocak 1905

Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.

 • Ekim 1906

Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir dernek kurarlar.

 • Eylül 1907

Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.

 • 13 Eylül 1911

Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.

 • 9 Ocak 1912

Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

 • 25 Kasım 1912

Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetleri'ne atanır.

 • 27 Ekim 1913

Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.

 • 25 Nisan 1915

İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni ile ilerlemelerini durdurur.

 • 9 Ağustos 1915

Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

 • 1 Nisan 1916

Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.

 • 6-7 Ağustos 1916

Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.

 • 31 Ekim 1918

Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

 • 30 Nisan 1919

Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır.

 • 16 Mayıs 1919

Mustafa Kemal İstanbul'u terkeder.

 • 19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.

 • 8 Temmuz 1919

Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse ordudan istifa eder.

 • 23 Temmuz 1919

Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

 • 4 Eylül 1919

Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

 • 27 Aralık 1919

Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.

 • 23 Nisan 1920

Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.

 • 11 Mayıs 1920

Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

 • 5 Ağustos 1921

Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

 • 23 Ağustos 1921

Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

 • 19 Eylül 1921

Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi unvanını verir.

 • 26 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.

 • 30 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

 • 10 Eylül 1922

Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer.

 • 1 Kasım 1922

Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması yönündeki önerisini kabul eder.

 • 14 Ocak 1923

Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.

 • 29 Ekim 1923

Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

 • 24 Ağustos 1924

Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.

 • 9 Ağustos 1928

Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

 • 12 Nisan 1931

Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

 • 12 Temmuz 1932

Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

 • 16 Haziran 1934

Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verme kararı alır.

 • 10 Kasım 1938

Atatürk vefat eder.