Bir gün Hoca eşeğe yüzü arkaya bakacak şekilde yanlış oturmuş.
-Hoca, diye seslenir insanlar, eşegine ters biniyorsun!

Hoca:
-Hayır, diye cevaplar, eşeğe ters biniyor değilim. Eşeğin yönü ters!