Doğruyu Ahirette mi Söyleyeceksiniz!?

 

Sultan Mehmed Vahideddin HanOsmanlı ordusunun silahlarının elinden alındığı , düşman filolarının Çanakkale Boğazı' nı aşıp İstanbul'a dayandığı felaketli bir dönemde halife sıfatıyla Osmanlı tahtına oturan Sultan Vahdeddin'in, Osmanlı askeri olarak, şahsını korumak için bırakılmış olan tek taburu Ayasofya Camii' ne göndererek:

"Aziz İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'ya, işgalcilerden, girip çan takmak isteyenler olursa benim emrimi beklemeden ateş ediniz ve son nefesinize kadar savununuz!... " emrini vermiştir.