Önerilen Proje Konuları

 • PİRİ REİS'in Haritaları ve Özellikleri
 • Geçmişten günümüze haritaların stratejik kullanım amaçları ve şekilleri
 • Dünya’nın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri
 • İklimin insan psikolojisi, yaşantısı ve kültürüne etkileri
 • Güneş Sistemimizin oluşumu ve geleceği
 • Yaşadığınız yerin 20 yıl önceki haliyle şimdiki durumunu karşılaştırıp fiziki ve beşeri coğrafya açısından çevrenizdeki biriyle yapılacak röportaj/rapor
 • BBC Planet Earth belgeselinden seçilen bölümlerden birisini doğal sistemler arası ilişkiler bazında inceleme
 • Türkiye’deki fay hatları ve deprem riski yüksek alanların, elde edilen yeni bilgilerle değişen haritalarını kıyaslama
 • Erastosthenes (Eratostenes) ‘in coğrafya çalışmaları
 • Türkiye’de İklimi etkileyen faktörlerin sosyo-ekonomik etkileri
 • Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve günümüzde yarattığı etkiler
 • Girit - Minos uygarlığı nasıl yok oldu?
 • www.meteor.gov.tr sitesi kullanılarak yapılacak Marmara Bölgesi Genel İklim Özellikleri
 • Marmara Bölgesi Göllerinin özellikleri ve Geçmişten Günümüze Geçirdikleri Değişim
 • Yerleşime yeni açılmış veya yakın geçmişte aşırı nüfuslanmış bir yerin mekânsal analizi
 • Öğrenci Önerisi*

Not: Ödevinizi hazırlanırken; film yapımı, kendi çektiğiniz fotoğraflar, röportajlar, power point sunumlar ile proje ödevinizi destekleyebilirsiniz. Konunuzu seçtiğinizde ne tür bir yöntem ile hazırlayacağınızı öğretmeninizle birlikte kararlaştırmanız gerekmektedir.


*ÖĞRENCİ ÖNERİSİ
Yukarıdaki kategorilerde yer alan ödev konuları dışında, isteyen öğrenci kendi ilgi alanına giren Fiziki, Beşeri veya Yerel Coğrafya ile ilgili bir “ödev konusu” önerisinde bulunabilir. Bu tür konular, ilgili öğretmenle birlikte de saptanabilir. Önerilerinizi ilgili öğretmeninize iletiniz.