Ormanlardan Faydalanma Şekilleri

A) Doğaya Etkileri

  • Suyu düzenleme
  • Toprağı koruma
  • İklimi etkileme
  • Doğayı koruma ve güzelleştirme

B) Ormanlardan Elde Edilen Ürünler

a) Asıl Orman Ürünleri

Tomruk, parke, mobilya, sunta, kâğıt, kontraplak, telefon direği, odun vb. gibi...

b) Yarı Orman Ürünleri

Reçine, sığla yağı, çam kozalağı, ıhlamur, keçi boynuzu, defne yaprağı vb.  gibi...

Konu Sonu Değerlendirme ve Etkinlik Soruları

  1. Ülkemizde ormanların kıyı bölgelerinde yoğunlaşmasının nedenlerini araştırınız.
  2. Ormanlarımızdan elde edilen asıl ve yan ürünler nelerdir?
  3. Ülkemizde orman ürünleri sanayisi nerelerde gelişmiştir? Hangi orman ürünleri elde edilmektedir?
  4. Bu ürünlerin ülkemiz ekonomisine katkısını araştırarak bir rapor hazırlayınız ve sınıfınızda sunum yapınız.