Türkiye Topraklarının Kullanımı Etkinliği

Yukarıdaki “Türkiye toprak haritası”nı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  • Kahverengi orman topraklarının genellikle Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının nedenlerini açıklayınız
  • Terra-rossa toprakların Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının nedenini belirtiniz.
  • Kahverengi ve kestane renkli orman topraklarının genellikle iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini söyleyiniz. Kolüvyal ve litosol toprakların iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini belirtiniz.
  • Alüvyal toprakların dağılışında belirleyici faktör nedir?
  • Ülkemizdeki toprak tiplerinin coğrafi dağılışlarını, yazıp ve bitki örtüsünün dağılışı ile karşılaştırınız, elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
  • Yaşadığınız ilde hangi topraklar yaygındır? Tespit ediniz.

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN