Toprak Tiplerinin Oluşumu ve Etkili Olan Faktörler Etkinliği

Toprak Tipi Etkili Olan Faktörler
Kolüvyal topraklar
Litosol topraklar
Regosol topraklar
Alüvyal topraklar
Terra-rossa topraklar
Kahverengi orman toprakları
Kireçli orman toprakları
Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları
Çernezyomlar
Tuzlu topraklar

Facebook'ta bizi takip et!

 Copyright © 2008-2019 | Sosyal Bilgiler Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak Gösterilerek Kullanılabilir.

Kurucu&Yönetici: Yücel KESEN