2. Sınıf Türkçe Dersi İsimler Konusu Etkinliği

................/................... ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR TÜRKÇE ÇALIŞMASI

Adı Soyadı:………………………………..                           Tarih: ....../......./...........

Sınıfı ve No:……………………………….

 

Tekil, Çoğul Adlar

Adlar varlıklara verilişlerine göre değişik türlere ayrıldığı gibi, varlıkların sayılarına göre de ayrılırlar. Bir varlığı anlatan adlara tekil ad denir. Taş kalem, defter, silgi, çocuk vb. gibi. Birden çok varlığı anlatmaya yarayan adlara da çoğul ad diyoruz. Taşlar, kalemler, silgiler, çocuklar. Görüldüğü gibi “ler” ya da “lar” ekleri isimleri çoğul yapmaktadırlar.

Özel adlar çoğunlukla tekildirler, ancak bazı durumlarda özel adlar da çoğul yapılabilirler. Örneğin: Aynı adı taşıyan kişiler belirtilmek isteniyorsa özel adın sonuna “ler” veya  “lar” eki getirilir.

Öğretmen Orhanların üçünü de çağırdı.

Benzerlerini belirtmek için de özel adlara çoğul ekleri getirilebilir. Örneğin:

“Bu ulus daha nice Fatihler, Atatürkler yetiştirir.”

Burada ler veya lar ekleri özel isimlerin sonuna geldikleri halde kesme işareti ile ayrılmaz ve ayrı yazılmazlar.

Topluluk Adları

Çoğul ek almadıkları halde çoğul anlamı taşıyan adlara (isimlere) topluluk adları denir. Örneğin; küme, sürü, sınıf, takım, ordu, millet, aile gibi sözcükler topluluk adlarıdır.

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN