Fatih Sultan Mehmed Dönemi Konu Sonu Etkinliği

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Konu Sonu Etkinliği

1.Fatih sultan Mehmet fetih sonrasında ilerleyen günlerde sarayda bulunan birçok Türkmen soylusunu  (Çandarlı Halil Paşa, Karamanoğlu Mehmet Paşa gibi) görevlerinden uzaklaştırarak önemli görevlere tümüyle devşirme kökenlileri atamıştır.

2. Fatih tahtta kaldığı süre boyunca birçok akıncı beyinin topraklarına el koymuş hatta vakıf topraklarını bile devlet topraklarına katmış ve ülkenin büyük kısmını tımar sistemine dâhil etmiştir.

3. Fatih döneminde o güne kadar uygulanan birçok kanun yazıya dökülmüş ve Fatih Kanunnameleri dediğimiz metinler ortaya çıkmıştır. Bu kanunnamenin en ilginç maddelerinden biri şöyledir: “Devletin bekası (süreklilik, yok olmama) için bir padişah gerekirse kardeşlerini öldürtebilir, yani “kardeş katli vaciptir.”

Sizce Fatih bu uygulamaları yaparken neleri amaçlamıştır?

a. Grup içinde tartışıp her bir durum için kısa bir rapor hazırlayın.

b. Üç uygulamanın da ulaşmak istediği ortak amaç sizce ne olabilir?

Gruptan bir sözcü seçerek tartışma sonuçlarınızı sınıfla paylaşın.

Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Facebook'ta bizi takip et!

Kim Kimdir?

Ne Nedir?

Osmanlıca-Arapça-Türkçe Sözlük

İmtiyaz Sahibi: Yücel KESEN